Slađanka Milošević / Foto: FoNet, Božidar Petrović

Sudstvo nespremno za primenu Zakona o sprečavanju nasilja

Sindikat pravosuđa smatra da će i konkretni rezultati primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici izostati zbog nedovoljne tehničke i kadrovske opremljenosti sudstva.

Kako je istaknuto, normativni okvir za taj zakon, koji će se primenjivati od 1. juna, jeste formalno pravno zaokružen, ali niko nije pitao one koji treba da ga primene šta još treba da bi to i uradili. Predsednica sindikata Slađanka Milošević pozdravila je donošenje zakona, uz ocenu da postojeći normativno pravni okvir nije dovoljan da bi se uspešno i primenio u praksi. Ona je naglasila da su sudije i tužioci išli na obuku za primenu zakona, ali ne i sudska administracija koja, kako je navela, “i nikada pre nije išla na obuke”. Ona je ocenila i da u pravosuđu nema dovoljno zaposlenih kako bi taj zakon mogao uspešno da se primenjuje, podsetivši na zabranu zapošljavanju koja važi i za sudstvo. Ukazala je i da se samo u slučaju beogradskih tužilaštava, prema izveštaju Državnog veća tužilaca iz septembra 2016. godine, pokazalo da tužilaštva imaju veliki broj nerešenih predmeta.

Podsetimo, Zakon o sprečavanju nasilja u porodici usvojen je 23. novembra prošle godine, a njime su uvedene hitne mere koje predviđaju udaljavanje nasilnika iz porodice i zabranu prilaska žrtvi, kao i profesionalno-disciplinsku odgovornost za službenike koji ne budu postupali u skladu sa zakonom.