Foto: FoNet/Medija centar Beograd

CRTA: Neophodne konkretne promene izbornih pravila

Mediji su u toku predizborne kampanje davali prednost jednom kandidatutu, Aleksandru Vučiću, a monitoring je zabeležio i zloupotrebu javnih resursa i brojne pritiske na birače.

Ovo je, na predstavljanju finalne ocene minulih političkih izbora, izjavio šef CRTA posmatračke misije “Građani na straži” Raša Nedeljkov. On je istakao da je izborna kampanja bila obeležena medijskom neravnopravnošću i funkcionerskom kampanjom, zbog čega je važno da se u narednom periodu preuzmu konkretni koraci za unapređenje izbornih procedura i pravila u skladu sa međunarodnim standardima za fer i slobodne izbore. Nedeljkov je kazao da je jedan od predloga CRTA da se državnim funkcionerima zabrani da pokreću projekte koji se finansiraju iz budžeta, uključujući tu i dobrotvorne aktivnosti kao i učešće na skupovima koje organizuju organi vlasti. “Ukoliko dođe do kršenja ove pravne norme potrebno je definisati odgovarajuće prekršajne kazne”, rekao je Nedeljkov. Jovana Đurbabić, menadžerka za komunikacije posmatračke misije, naglasila je da je Vučić u skoro 80 procenata pojavljivanja u štampanim i elektronskim medijima predstavljen u pozitivnom i nešto manje u neutralnom tonu, dok su drugi kandidati uglavnom predstavljani u negativnom kontekstu. “Samim tim, građani nisu mogli da u predizbornom procesu budu objektivno informisani”, kazala je Đurbabić. Šef pravnog tima posmatračke misije Pavle Dimitrijević kazao je da se Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima moraju dopuniti time što će biti obavezno ponavljanje izbora na biračkom mestu u slučaju kada RIK ili Upravni sud utvrde da se ne podudaraju rezultati iz Zapisnika o radu biračkog odbora sa stvarnim stanjem izbornog materijala.