Miloš Janković / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Ombudsman: Nezakonito brisanje iz katastra objekata u Savamali

Zaštitnik građana utvrdio je da su dva objekta u “Savamali”, koja su ostala netaknuta u noćnom rušenju pre godinu dana, naknadno nezakonito obrisana iz katastarske evidencije.

Kako se ističe u saopštenju, ombudsmanu se obratio zastupnik preduzeća koje je vlasnik dva objekta u Hercegovačkoj, koji je u julu prošle godine saznao da su ti objekti, iako i dalje postoje, izbrisani iz katastarske evidencije. Ombudsman je utvrdio nezakonitim i nepravilnim brisanjem iz evidencije dva objekta, Služba za katastar nepokretnosti Savski venac, pri Republičkom geodetskom zavodu (RGZ), “grubo povredila pravo vlasnika na mirno uživanje imovine”.

Kako se ističe, Služba za katastar nepokretnosti, iako je imala podatak o vlasniku, nije ga obavestila ni o uviđaju, ni o zaključku. Suprotno stvarnom stanju na terenu, službeno lice iz katastra je u zapisniku konstatovalo da je jedan od objekata porušen, drugi ruiniran, iako je dva meseca kasnije veštačenjem sprovedenim u sudskom postupku, utvrđeno da oba objekta i dalje postoje i da je moguća njihova sanacija. Zaštitnik je utvrdio da je dan nakon uviđaja, a pre sačinjavanja zapisnika, Služba donela rešenje o brisanju objekata iz evidencije koje nije dostavila pritužiocu. Ombudsman je preporučio Službi da pritužiocu dostavi rešenje o upisu javne svojine, kao i da, bez odlaganja, utvrdi odgovornost službenih lica za učinjene propuste. RGZ i Služba za katastar nepokretnosti Savski venac obavezni su da u roku od 60 dana obaveste ombudsmana o postupanju po upućenim preporukama.