Foto: Istinomer

REM – dobro plaćena nenadležnost

Pedesetak žalbi na predizborni program koje su građani uputili REM-u, ova institucija tretira kao puko obaveštenje, a ne povredu ličnog interesa građana koji su se žalili na nesrazmernu zastupljenost Aleksandra Vučića u programu nacionalnog emitera.

To znači da REM ne mora da odlučuje po takvoj pritužbi, već je dovoljno samo da zatraži izjašnjavanje “optuženog” emitera, koji će, naravno, reći da nije kriv. Više o tome u analizi Istinomera.