Foto: FoNet, Zoran Mrđa

Vučiću je vlast ponuđena na tanjiru

Akademik Ljubomir Simović o vlasti Aleksandra Vučića.  

“Ja se Vučićem bavim onoliko koliko imam razloga da budem nepoverljiv prema kopernikanskom obrtu u njegovoj politici. Mnogo više nego Vučićem, imam razloga da se bavim našom amnezijom, u kojoj je nestala njegova  radikalska prošlost. (…) On i ne krije da pokušava da svu vlast uzme u svoje ruke. Ako je već i nije uzeo. Zar mu tu vlast svi koji ga okružuju ne nude kao na tanjiru? I kako da ne uzme ono što mu svi nude? Dakle, nije u pitanju samo Vučić. U pitanju je jedan sistem. I mentalitet.”

(Nedeljnik, 20. 4. 2017. godine)