Foto: freedomhouse.org

Fridom haus: Najniži nivo demokratije u Srbiji od 2005.

Stepen demokratskog razvoja Srbije pao je na najniži nivo od 2005. godine, uprkos napretku u procesu evropskih integracija, ocenjeno je u najnovijem izveštaju organizacije “Fridom haus”, koji je objavljen juče.

Zbirna ocena demokratskog razvoja Srbije tokom prošle godine pogoršana je sa 3,75 na 3,82, na skali od jedan do sedam, pri čemu jedan predstavlja najveći, a sedam najmanji stepen demokratskog napretka. Srbija je ostala u kategoriji polukonsolidovanih demokratija, kao i Hrvatska, Crna Gora, Mađarska, Rumunija i Bugarska, dok su Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Kosovo u kategoriji “tranziciona vlada ili hibridni režim”.

Ocena nacionalne demokratske vladavine pogoršana je sa četiri na 4,25 zbog činjenice da je većina poslova upravljanja zemljom tokom 2016. bila u drugom planu u odnosu na “nerazumno dug izborni ciklus i proces formiranja vlade”. “Takođe je značajan bio specifičan incident u kojem je vladavina prava bila efektivno suspendovana kako bi bilo omogućeno rušenje privatnog vlasništva i napravljen prostor za projekat za razvoj nekretnina koji ima podršku vlade”, navodi se u izveštaju “Fridom hausa”.