Foto: Istinomer

Kako je osoba umrla 1993. godine dobila poziv za glasanje?

Da nije umrla 1993. godine Đurđija Žugić danas bi imala čak 117 godina.

Međutim, i dalje uredno dobija poziv za glasanje. Nadležno ministarstvo kaže da je odgovorna lokalna samouprava. Nezavisni posmatrači podsećaju da upravo ministarstvo kontroliše lokalne samouprave, a kažu i da ovo nije usamljen primer. O ovome više u prilogu Istinomera.