Foto: FoNet, Božidar Petrović

Obrada podataka mora da bude uređena zakonom

Obrada podataka o ličnosti u kreditnim biroima banaka morala bi da bude uređena zakonom, uključujući i eventualnu obradu podataka koju bi teleoperatori omogućili o svojim klijentima, ponovio je juče poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.

On je, povodom vesti o dostavljanju podataka klijenata telekomunikacionih operatora kreditnom birou, podsetio da Ustav Srbije garantuje zaštitu podataka o ličnosti i određuje da se prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka uređuje zakonom. Kako je navedeno u saopštenju, zakonom je uređeno da je za bilo kakvu obradu podataka o ličnosti potreban pravni osnov – ovlašćenje sadržano u nekom zakonu ili pristanak lica čiji se podaci obrađuju. Budući da ne postoji pravni osnov u zakonu, onda osnov za njihovu obradu može biti samo pristanak osobe.

Način informisanja osoba čiji se podaci obrađuju mora biti jasan, razumljiv i nedvosmislen, tako da, kako se ističe, i potpuni laik može razumeti sve što je od značaja za njegovu odluku da li će pristati da se njegovi lični podaci obrađuju.