Istinomer

REM bez odluke o praćenju izbora

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) potvrđuje za Insajder.net da nije doneta posebna odluku o praćenju predsedničkih izbora, već će nadzor vršiti po prijavama građana o uočenim nepravilnostima.

Takođe, iz izjava pojedinih članova REM može se zaključiti da to telo nema kapaciteta za kvalitetan nadzor medija, kao i da nema saglasnosti o tome šta je njihova zakonska obaveza. Na pitanje novinara Insajdera da li će REM tokom kontrole izbora pratiti samo broj oglasnih poruka u medijima ili i zastupljenost kandidata u informativnim programima, Stevica Smederevac, načelnik monitoringa u REM-u, rekao je da će to telo raditi po pojedinačnim pritužbama o nepravilnostima. On je manjak ljudi i obimnost posla istakao kao osnovni razlog zbog čega REM prvi put od osnivanja 2003. nije objavio izveštaj o nadzoru medijskih usluga za prošlogodišnje izbore. Smederevac je i prvi put potvrdio da izveštaj za prošle izbore ne samo da nije objavljen, već nije ni završen.

Takođe, REM je doneo odluku da je najveći broj, od 25 pritužbi na program nacionalnih i lokalnih TV stanica, pristiglih uoči prošlogodišnjih izbora, neosnovano.