Foto: Pixabay.com

GRECO: Srbija nije u potpunosti ispunila nijednu od 17 preporuka

Srbija do kraja 2018. nije u potpunosti ispunila nijednu od 17 preporuka tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), navodi se u godišnjem izveštaju te organizacije.

U izveštaju se precizira da je sedam preporuka delimično ispunjeno, a deset uopšte nije, pa je Srbija jedna od tri države, pored Bosne i Hercegovine i Španije, koje nisu ispunile nijednu od preporuka. Navodi se da se pet preporuka odnosilo na rad poslanika, šest na rad sudija i isto toliko na rad javnih tužilaca. Za razliku od Srbije, koja nije ispunila nijednu preporuku, u Evropi je ispunjeno 22,6 odsto preporuka koje su se odnosile na rad članova parlamenta, 36,1 odsto preporuka na rad sudija i 45,2 odsto preporuka na rad javnih tužilaca, navodi se u saopštenju.

Podsetimo, za Srbiju je u maju 2018. ocenjeno da je nazadovala u borbi protiv korupcije, jer je od 13 preporuka koje je dobila, sedam ispunila delimično, a šest nije uopšte. Predsednik GRECO naveo je tada da se sada od Beograda očekuje da pošalje dopunski materijal do 31. oktobra 2018. „Preporuke u odnosu na Srbiju zahtevaju promenu Ustava, jer je potrebno da se iz postupka imenovanja sudija i tužilaca isključi parlament, što je standard. Zakonodavna i izvršna vlast ne smeju imati takav uticaj koji imaju sada“, istakao je Marin Mrčela, koji je dodao da se nada da će se to dogoditi u skorijoj budućnosti.