Javna rasprava / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Održana javna rasprava o uticaju gondole na životnu sredinu

Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije predstavilo je juče Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje beogradske gondole od Kalemegdana do Ušća na životnu sredinu, a početak skupa obeležio je verbalni sukob među učesnicima.

U zgradu gradske uprave došli su predstavnici Inicijative “Ne da(vi)mo Beograd” i funkcioneri nekoliko opozicionih stranaka, a do verbalnog sukoba je došlo jer nije bilo mesta u sali za sve zainteresovane. Predstavnici Inicijative “Ne da(vi)mo Beograd” raširili su tranparent na kojem je pisalo “Posle vas će ostati samo ruševine i pepeo” i ocenili da su mali broj mesta i neadekvatni uslovi za rad deo plana po kojem bi pristalice vlasti sve zauzele da ostali ne bi mogli da učestvuju. Deo rasprave održan je u maloj sali, a posle pauze i tehničkih problema sa laptopom prešlo se u veliku salu, a atmosfera je u više navrata bila na ivici incidenta. U salu su uoči početka rasprave ušli i zaposleni u Upravi grada Beograda, a građani koji se protive izgradnji gondole su im zamerili da su zauzeli mesta iako nisu suštinski zainteresovani. Na javnu raspravu došli su predstavnici “Ne da(vi)mo Beograd”, poslanik DS Balša Božović, Rade Veljanovski iz Građanskog demokratskog foruma, arhitekta Dragoljub Bakić i brojni građani. U studiji, koju su predstavili službenici resornog ministarstva, između ostalog se navodi da izgradnja gondole neće imati negativnog uticaja na zagađanje vazduha, kao i da se ne očekuje povećani nivo buke. U studiji je procenjeno da prirodna i kulturna dobra u neposrednoj blizini neće biti ugrožena redovnim radom projekta, kao i da će se izgradnjom žičare desiti promene sa uočljivim vizuelnim efektom, ali da će to biti svedeno na prihvatljiv nivo. Navodi se i da su uticaji koji mogu nastati prilikom izgradnje gondole “privremenog karaktera i ograničenog trajanja”. U studiji piše i da će se obaviti arheološka istraživanja na Beogradskoj tvrđavi u cilju prikupljanja relevantnih arheoloških podataka i nalaza, kako ne bi došlo do ugrožavanja kulturno-istorijskog dobra, kao i da je uništavanje ekosistema tokom gradnje vrlo malog karaktera. Generalna sekretarka “Evropa nostra” za Srbiju Višnja Kisić kazala je da su najveće primedbe vezane za studiju, kao i da njeni autori nemaju kompetencije, da studija nema metodološke osnove, nema adekvatnu literaturu i ne konstatuje šta se nalazi na predmetnoj lokaciji. Ona je upitala autore studije kako je moguće da nisu angažovali nikoga ko se bavi zaštitom kulturnog nasleđa, na šta su oni rekli da “nemaju odgovor”. Poslanica u Skupštini Srbije Sonja Pavlović kazala je da cela procudura izgradnje gondole treba da bude obustavljena. “Procena (studija) trebalo bi da se bavi negativnim uticajem, a ne da nas navodi da će da bude pogubno za građane ako se projekat ne realizuje”, navela je Pavlović. Arheolog Maja Đorđević iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture istakla je da su stručnjaci u tom zavodu bili obmanuti i nisu znali šta se dešava iza njihovih leđa. “Sve na Beogradskoj tvrđavi je pod zaštitom i od izuzetnog značaja. Neko je pre 30 godina shvatio da je to prostor od izuzetnog značaja i da na tom prostoru postoje slojevi arheološkog nalazišta, antički Singidunum”, naglasila je Đorđević.