Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Srbija sve pretekla po platama i penzijama

Poredeći Srbiju sa zemljama regiona Aleksandar Vučić je izjavio da je naša zemlja pretekla susede po visini plata i penzija, ali i da ostali ekonomski parametri, poput javnog duga i stope nezaposlenosti, ukazuju na to da je Srbija ekonomski najviše napredovala tokom prethodne godine.

Međutim, Srbija je na pretposlednjem, a ne na prvom mestu po visini prosečnih plata i penzija u regionu. Javni dug jeste smanjila, ali sa 61,5 odsto na 53,8 odsto BDP-a prošle godine, odnosno na 50,9 odsto u aprilu ove godine, a ne sa 78 odsto na 50 odsto BDP-a, kako Vučić tvrdi. Nezaposlenost je u regionu najniža u Hrvatskoj, a ne u Srbiji, kako je predsednik naveo. Zato je Istinomer izjavu Aleksandra Vučića ocenio sa – “kratke noge”.