Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

DRI: Nepravilno potrošeno 217 milijardi dinara, uočene fundamentalne greške

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Duško Pejović rekao je juče da je kontrola te institucije kod 209 subjekata koji koriste javna sredstva utvrdila da su u 2017. godini napravili greške i razne nepravilnosti u vrednosti od 217 milijardi dinara.

On je na predstavljanju izveštaja DRI o radu za prošlu godinu istakao da je ta institucija konstatovala da je javni dug Srbije 28. februara 2018. godine iznosio 62,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a da nisu uključene obaveze po osnovu restitucije, odnosno vraćanja oduzete imovine posle Drugog svetskog rata. Javni dug Srbije je, prema njegovim rečima, 1. oktobra prošle godine iznosio 58,69 odsto BDP i, takođe, nije uključivao obaveze po osnovu restitucije, a Zakon o budžetskom sistemu ograničava taj dug na 45 odsto. Pejović je kazao da su rezultati revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja pokazali da, kada je reč o finansijskom upravljanju kod 77 odsto korisnika javnih sredstava, interna revizija nije uspostavljena na odgovarajući način. “Pronašli smo, ne male, već fundamentalne greške, sistemi finansija nisu uređeni, iako ima i pozitivnih tendencija i primera dobre prakse”, rekao je Pejović. Zbog nepravilnosti obračuna rashoda za zaposlene utvrđeno je da je više isplaćeno 1,44 milijarde dinara, od čega je 779 miliona dinara isplaćeno na ime većih zarada, 366 miliona bez pravnog osnova i još oko 300 miliona zbog drugih nepravilnosti. On je rekao da je pet fakulteta (Ekonomski fakultet u Beogradu i u Kragujevcu, Pravni i Filozofski fakultet u Novom Sadu i Filološki fakultet u Beogradu) podelilo veće zarade, jer su ta sredstva dobili od Ministarstva prosvete na osnovu pogrešnog obračuna prema podacima iz 2014. godine i zbog toga su podnete prekršajne prijave. Revizijom finansijskih izveštaja kod 119 subjekata, čije su javne nabavke vredele 3,14 milijardi dinara, utvrđeno je, kako je rekao, da kod 12 odsto postoje nepravilnosti, a najčešća je da je zaključen ugovor bez sprovedene javne nabake koje su se uglavnom odnosile na investicije u gradnju i renoviranje objekata. Jedna od čestih nepravilnosti je, prema njegovim rečima, i popravka puteva pred izbore bez validne dokumentacije. Pejović je kazao da je osam lokalnih vlasti odobrilo 31 milijardu dinara za tekuće poslovanje i pokriće gubitaka javnih preduzeća, zbog čega su smanjili mogućnosti za unapređenje infrastrukture. Revizijom je utvrđeno i da Beogradska filharmonija nije pravilno iskazala rashode koji odgovaraju stvarnim troškovima, kao i niz nepravilnosti u više lokalnih samouprava, među kojima su Jagodina, gde je prema odgovornima pokrenuto devet krivičnih prijava, a u Novom Pazaru šest. DRI je tokom prošle godine podnela 289 prijava protiv 157 odgovornih lica, 242 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 26 prijava za privredni prestup i 21 krivičnu prijavu.