Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Pacijenti koji nose poklone

Novom odredbom člana Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji zabranjuje lekarima da primaju nagrade u vezi sa vršenjem dužnosti izuzeto je “iskazivanje zahvalnosti u vidu poklona manje vrednosti”.

Pravnici su već ukazali na brojne nedostatke ovog izuzetka, između ostalog nedorečenosti u pogledu vremenskog perioda u kome se računa vrednost poklona, kontrole, sankcija za kršenje odredbe, ali i nesaglasnosti sa drugim zakonima. O ovoj temi više u analizi Istinomera.