Istinomer forum / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Udruženi glas građana daleko se čuje”

“Od izuzetnog značaja je da građani ne propuštaju svoje šanse za angažovanje i reagovanje, jer jedino na taj način moguće je da se sačuva i odbrani javni interes”.

Ovo je zaključak Istinomer foruma “Učešće građana u javnim raspravama – Naš život, naš glas“, održanom sinoć u Šapcu u organizaciji Istinomera i Asocijacije DUGA. Učesnici foruma bili su predstavnik Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu Mirko Popović, zamenik programskog direktora “Crte” Pavle Dimitrijević i predstavnik Edukacionog centra Leskovac Ivan Grujić, a forum je moderirao član šabačkog Gradskog veća Igor Marsenić. Učesnici su se složili da trenutno preovlađuje politički interes da se što manje građana interesuje za svoja prava, ističući da su udruženja građana jedan od glavnih kanala za približavanje potencijalnih negativnih posledica svim građanima, kako bi bili upoznati sa ugrožavanjem javnog interesa i mogućim rešenjima. „Bez fokusa građana i građanki, bez njihove pažnje usmerene na to kako se donose odluke u njihovo ime, nema efikasne i uspešne demokratije. Ona podrazumeva vladavinu prava, ali i odgovornost svakog pojedinca da u njoj učestvuje kako bi se dostigle i živele vrednosti jednog razvijenog demokratskog društva“, naglasio je Pavle Dimitrijević. On je dodao je neophodno da građani budu istrajni u svojim namerama da njihov glas i stavovi dođu do izražaja, da postoje različiti kanali koji se mogu iskoristiti, ali da se potreba prvenstveno ogleda u istrajnosti i upornosti građana. „Građane treba ohrabriti i pružiti im nadu, jer ako makar i pet odsto postoji šansa da određena akcija uspe, onda se vredi za nju boriti. Ne treba lako odustajati i svako donosi odluku u svoje ime, ali udruženim snagama različite aktivnosti i pokreti mogu ostvariti mnogo“, rekao je Ivan Grujić. On je, takođe, istakao da se gradska, odnosno državna uprava pomalo plaše građana, njihove moći koje oni sami i nisu svesni. Zato je, prema njegovim rečima, potrebno sistemski raditi na unapređenju zainteresovanosti građana za javna dešavanja i političku scenu, kako bi stekli snagu i ostvarili uslove za kvalitetniji život u svojim sredinama. “Umesto u uređenom društvu, živimo u državi u kojoj se sučeljavaju različiti interesi. Suprotno ovoj trebalo bi da postoji uređena zajednica, zasnovana na zakonima u kojoj postoje pravila. U takvoj zajednici je nezamislivo da građani ne mogu da dobiju informacije o radu organa javnih vlasti, o tome kako je potrošen novac iz lokalnog budžeta ili kojim je to rešenjem odobrena seča stabala. Javna vlast je u službi građana, a onda se postavlja pitanje – zašto ne služite građanima?“,  izjavio je Mirko Popović. On je zaključio da po završetku izbora donosilaca odluka ništa nije završeno, već da je sve vreme dok neka javna vlast sprovodi izborna obećanja, dužnost svih građana da taj proces nadziru, kroz javne rasprave, traženje informacija od javnog značaja… “Društvo je naučeno da se povlači, umesto da se bori za svoja prava”, kazao je Popović.