Nelegalni objekat na Kopaoniku/Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Deo nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu upisan u katastar

Umesto da bude srušen, deo nelegalnog objekta od preko 1.000 kvadrata na Pančićevom vrhu, upisan je u katastar, otkriva „Insajder“.

Upis je odobrila Služba za katastar nepokretnosti Raške po zahtevu investitorke Snežane Mitković. U izdatom rešenju nigde se ne navodi da je reč o nelegalnom objektu, a sve to je urađeno uprkos rešenju o rušenju i izvršenju koje je Ministarstvo građevinarstva donelo još prošle godine. Prema informacijama „Insajdera“, zahtev za upis u listu nepokretnosti investitorka je podnela još 10. januara prošle godine, ali joj je zahtev odobren tek pre nekoliko dana – 1. aprila. Tražila je da se u katastar upiše deo objekta površine 43 kvadratna metra, koji se nalazi na katastarskoj parceli 95 i pripada opštini Raška. U obrazloženju za prihvatanje zahteva, katastarska služba nepokretnosti Raške navela je da je Mitković kao dokaz promene stanja na terenu dostavila elaborat geodetskih radova koji je overio GP „Geoprojekt Plus“ iz Brusa. U rešenju se ističe da ono nije konačno, i da je protiv njega moguće uložiti žalbu u roku od osam dana od dostavljanja. Piše i da je reč o objektu čija je osnova površine 399 kvadrata, da se 356 kvadrata nalazi na katastarskoj parceli 1877/4 koja pripada opštini Brus, a 43 kvadrata na parceli 95 koja pripada opštini Raška. Mitković je upis u katastar tražila za deo objekta od 43 kvadrata. Reč je, inače, o zemljištu koje je u vlasništvu Republike Srbije, a nad kojim pravo korišćenja ima JP Nacionalni park Kopaonik. Uprkos zakonskoj obavezi, u ovom rešenju se nigde ne navodi da je reč o nelegalnom objektu. „Naime, prema Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti u slučaju kada za objekat nije izdata građevinska ili upotrebna dozvola istovremeno se upisuje i odgovarajuća zabeležba. To u ovom slučaju nije urađeno. Zanimljivo je da dok se Snežani Mitković odobrava zahtev za upis manjeg dela objekta koji se nalazi na jednoj parceli, istovremeno u katastru piše da je nepoznat vlasnik drugog većeg dela istog nelegalnog objekta na drugoj parceli. Kao napomena stoji podatak da je reč o objektu izgrađenom bez građevinske dozvole“, piše „Insajder“.

Kako je otkrio „Insajder“ , nelegalni objekat na Pančićevom vrhu izgrađen je na parceli 1877/1 koja je u decembru 2017. godine podeljena. Tako se desilo da se sporni objekat sada nalazi na dve parcele, jednoj koja pripada opštini Brus, a druga opštini Raška. U odgovoru na pitanja „Insajdera“ iz Službe katastra opštine Brus tada su naveli da je zahtev za preparcelaciju podnelo JP „Skijališta Srbije“ u novembru 2017, a da je promena evidentirana nakon što je odluka postala pravosnažna, 2018. godine. Ova informacija potvrđena je „Insajderu“ i u JP „Skijališta Srbije“ uz obrazloženje da je to urađeno zbog dobijanja dozvola za novu ski-stazu na lokaciji Krčmar. Uprkos tome što u „Skijalištima“ tvrde da je to urađeno zbog nove staze, takva odluka doneta je u periodu kada je Republička građevinska inspekcija, i to nakon pisanja BIRN-a, prvi put izašla na teren i ustanovila da se na vrhu Kopaonika u Nacionalnom parku gradi bespravni objekat od oko 1.000 kvadrata. Inspekcija je tada donela prvo rešenje o rušenju, a zatim i konačno 24. januara prošle godine. To rešenje se odnosilo na bespravni objekat koji je izgrađen na parceli 1877/1 KO Brzeće. Na ovaj način je prvi put odloženo rušenje objekta, jer je Ministarstvo moralo da izda novo rešenje o rušenju na novim parcelama.