Foto: Pixabay.com

“Mladi najviše veruju sebi, porodici i crkvi, najmanje u institucije vlasti”

Građanske incijative (GI) predstavile su rezultate istraživanja koji su pokazali da učenici srednjih škola imaju “veoma nisko poverenje u institucije državne i lokalne vlasti, dok najviše poverenja imaju u sebe, porodicu, prijatelje i versku instituciju”.

Predstavljajući istraživanje “Evaluacija efekata predmeta Građansko vaspitanje 10 godina posle”, rezultati su pokazali da su učenici tih škola “malo zainteresovani za politička zbivanja i društveni angažman, kao i da su osrednje upoznati sa aktuelnim političkim zbivanjima i uglavnom se informišu putem interneta (75 odsto) i televizije (53 odsto)”. Mladi su, takođe, u većoj meri “evroskeptici”, tako da na pitanje koliko je po njihovom mišljenju važno za Srbiju da postane članica EU “samo 11 odsto njih je rekao da im je vrlo mnogo važno, a 25 odsto je odgovorilo sa nimalo”. Kada je reč o socijalnoj distanci prema pripadnicima drugih manjinskih grupa “ona generalno nije izražena, ali ipak postoji prema Albancima (36 odsto), pripadnicima LGBT+ populacije (41 odsto) i osobama obolelim od side (40 odsto)”. Kada se govori o njihovom poznavanju gradiva Građanskog vaspitanja (GV), učenici su “najmanje ovladali pojmovima kao što su rasizam ili etnocentrizam, zatim delatnostima nekih međunarodnih organizacija, uloge građana u demokratskom društvu, dok su sa druge strane dobro ovladali temama kao što je podela vlasti”. U poređenju sa rezultatima slične studije sprovedene 2009. godine, mladi su pokazali viši nivo znanja. Takođe, učenici su “uglavnom zadovoljni različitim aspektom nastave, kompetencijama nastavnika i atmosferom na času GV”. Dve trećine direktora smatra da bi GV trebalo da bude obavezni predmet, dok su nastavnici u najvećoj meri nezadovoljni nedostatkom udžbenika. Za razliku od prethodne tri ispitane kategorije gde su stavovi uglavnom bili pozitivni prema GV, kod opšte populacije stav prema tom predmetu je “umereno pozitivan i 58 odsto ispitanika ga ocenjuje važnim, dok je obaveštenost građana Srbije o tome da je GV deo obrazovnog programa relativno visoka i iznosi 77 odsto”.

Upitnicima su ispitani učenici, nastavnici i direktori srednjih škola na uzorku od 1.073 učenika, 36 nastavnika i 20 direktora srednjih škola. Stavove opšte populacije ispitala je IPSOS marketinška agencija na uzorku od 1.076 punoletnih građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta “Odbrana ljudskih prava u učionicama” sa organizacijom Civil rights defenders.