Foto: Pixabay.com

„Borba države sa kriminalom“ i dalje na čekanju

Nacrt izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim bi, kako je najavljeno, trebalo drastično da se pooštre sankcije za nasilna krivična dela, ali i uvede kazna doživotnog zatvora, još nije objavljen, uprkos izričitim obećanjima predsednika Republike i ministarke pravde, podseća Danas.rs.

Novinari sajta ovog dnevnog lista tim povodom pisali su Ministarstvu pravde tražeći informacije o tome kada se planira objavljivanje nacrta, zbog čega se kasni i koliko sastanaka radne grupe koja radi na njemu je održano, ali odgovori nisu stigli. Nezvanično, Danas.rs saznaje da se radna grupa nije ni sastajala. „Radna grupa se sastala samo jednom. To je bilo krajem januara u Palati Srbija, i sa tog sastanka je poslato saopštenje za medije. Nakon toga, stručna javnost je pozvana da pošalje svoje sugestije za izmene Krivičnog zakonika, ali se sami članovi radne grupe nisu sastajali“, kazao je za Danas.rs izvor iz pravosudnih krugova. Isti izvor navodi da će nacrt biti objavljen u najskorije vreme, „možda čak i naredne nedelje“, i dodaje da očekuje da nacrt veoma liči na predloge izmena koje je Ministarstvu pravde poslalo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predlog MUP-a, između ostalog, podrazumeva uvođenje principa „tri udarca“ koji je preuzet iz kalifornijskog krivičnog zakonodavstva. Ukratko, ovaj princip određuje strože kažnjavanje osoba koji ponove neko krivično delo. Konkretno, u predlogu MUP-a, „tri udarca“ će se primenjivati na nasilna krivična dela, silovanja, dela koja se tiču droga i nelegalnog oružja. Plan MUP-a je da osoba koja tri puta počini neko krivično delo iz ove grupe bude kažnjena zatvorskom kaznom koja ne sme da bude manja od dve trećine maksimalne kazne koja je predviđena za konkretno delo. Dodatno, predlog MUP-a je i uvođenje osporavanog krivičnog dela pripremanje teškog ubistva. Kako se ističe u predlogu, ovo je predloženo radi efikasnijeg procesuiranja počinilaca ovog dela. Najviše pažnje javnosti svakako je privukao predlog da se uvede kazna doživotnog zatvora za najteža krivična dela – teško ubistvo, silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obuljuba nad detetom, obljuba zloupotrebom oružja. Sva ova rešenja našla su na kritiku dela stručne javnosti koji su tvrdili da pooštravanje krivičnih sankcija ne doprinosi smanjenju stope kriminala. Prema tom mišljenju, ono što sprečava potencijalnog počinioca krivičnog dela nije visina sankcije, već izvesnost da će biti kažnjen. Iz tog razloga oni povećavanje kazne vide kao politički populizam, a pravo rešenje vide u nezavisnosti pravosuđa i poboljšanju uslova u kojima rade. Ove izmene je, podseća se, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić sredinom januara nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. „Drastično, drakonsko povećanje i minimalnih i maksimalnih kazni za sva krivična dela sa nasilničkim ponašanjem od nasilja u porodici do ubistava“, najavio je Vučić. On je dodao da će borba države protiv kriminala biti „stvarna i ubedljiva“ i da će se u roku od mesec dana sve u Srbiji promeniti po tom pitanju. Probijen je i rok za izmenu krivičnog zakonodavstva koji je najavila ministarka pravde Nela Kuburović. Ona je istakla da će do kraja februara biti objavljen predlog izmena Krivičnog zakonika.