Foto: Pixabay.com

“REM ne kažnjava televizije zbog programa koji mogu da ugroze maloletnike”

Regulatorno telo za elektronske medije (REM), iako uočava da televizije sa nacionalnom frekvencijom emituju program koji šteti maloletnicima, propušta da ih kazni, saopštio je Centar za istraživačko novinarstvo (CINS).

U trogodišnjem periodu REM je uočio oko 1.000 prekršaja televizija “Pink”, “Happy”, B92, RTS, “Prva”, koji se odnose na jasno označavanje programa koji mogu da ugroze maloletnike, ali nije izricao mere upozorenja, opomene, niti je privremeno oduzimao dozvole, a emitere nije gonio ni na sudu, konstatuje CINS. Podseća se da je pre skoro 12 godina uvedena obaveza da televizije krugovima u boji i adekvatnim brojevima za uzrast označe program koji može da ugrozi decu i omladinu, kao i da vode računa o vremenu prikazivanja. Jedno vreme REM nije imao tehničkih mogućnosti da prati da li televizije poštuju ova pravila, ali je softverska aplikacija to 2011. godine omogućila. U februaru 2016. TV “Prva” nije adekvatno označila sadržaj 339 puta, sudeći po monitoringu nad radom tog medija. U izveštaju koji je REM priložio ne piše kada su i na koji način učinjeni ovi propusti, jer postupak pred sudom nije pokrenut zbog toga. “Prvoj” je suđeno zbog 75 prestupa koji se odnose na dužinu i način emitovanja reklama i televizijske prodaje. Pre “Prve”, u novembru 2015, televizija “Happy” je učinila 191 prekršaj, a RTS 153. “Happy” je istu stvar uradio 176 puta u aprilu naredne godine, takođe bez posledica. CINS ističe i da veliki broj prekršajnih sporova koje REM drugim povodom inicira protiv televizija sa nacionalnom frekvencijom zastari. Od 2015. do kraja 2017. godine REM je podneo 181 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, pokazuju podaci iz beogradskog suda. Gotovo svi su se odnosili na prekršaje u reklamiranju na televiziji. Od 181 predmeta rešeno je 112, uzimajući u obzir da su neki predmeti spojeni. Od toga je, nakon isteka dve godine od učinjenog prekršaja, više od dve trećine zastarelo ili su sudije odbacile zahteve za vođenje spora. CINS navodi i da je REM postupke često pokretao devet i više meseci nakon prekršaja, a sudu je u pojedinim slučajevima trebalo i nekoliko meseci da predmet dodeli sudiji kako bi suđenje počelo.