Protest Sindikata policije / Foto: FoNet, Filip Stevanović

Policijski sindikat Srbije najavljuje višednevne proteste ispred MUP-a

Policijski sindikat Srbije (PSS) odlučio je na sednici Upravnog odbora da radikalizuju svoje aktivnosti.

Jedna od odluka je organizovanje višednevnih protesta ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, nezvanično saznaje BIRN. U isto vreme, MUP u dopisu BIRN-u navodi da je odluka da se PSS oduzme status reprezentativnog sindikata doneta u skladu sa zakonom i Statutom PSS i da nije politički motivisana i nezakonita. Zakon o radu, na koji se između ostalog pozivaju u MUP-u, određuje, da je reprezentativan onaj sindikat koji ima potreban broj članova na osnovu pristupnica, a potreban broj jeste 15 odsto zaposlenih kod poslodavca. Problem nastaje prilikom tumačenja kako se meri tih 15 odsto – da li preko broja potpisanih pristupnica, ili prema broju članova koji plaćaju sindikalnu članarinu. Iz MUP-a navode da je netačno da se reprezentativnost utvrđuje isključivo na osnovu broja pristupnica. “Imajući u vidu da Statut PSS-a propisuje da se članom sindikata smatra zaposleni koji plaća sindikalnu članarinu, u postupku preispitivanja utvrđene reprezentativnosti broje se samo zaposleni koji plaćaju sindikalnu članarinu”, navode iz MUP-a. Kako prenosi BIRN, Ministarstvo je, navodno, proverom utvrdilo da PSS ima manje od 15 odsto zaposlenih u svom članstvu. MUP tvrdi da je istu metodologiju radna grupa primenila i 2013. godine kada je utvrđeno da je PSS reprezentativan sindikat. “Tada nisu imali bilo kakve primedbe što su se kao članovi računali samo zaposleni koji plaćaju naknadu za članstvo”, navodi se u dopisu upućenom BIRN-u.

Iz PSS-a poručuju da je to “gruba neistina”. Vladimir Pavićević, potpredsednik PSS-a objašnjava za BIRN da je tačno da su brojane uplaćene članarine, ali i da je analizirana svaka pristupnica pojedinačno. “Pristupnica je i tada bila jedino merilo i jedino relevantna. Tako se radilo do dolaska ministra Stefanovića 2014. godine. Osim toga, postojala je radna grupa i imali smo sednice i razgovaralo se, a sada ništa od toga nije bilo”, zaključuje Pavićević. U PSS tvrde da se radi o otimačini i pritisku na članstvo i da odluka nije zasnovana na zakonu. Oni smatraju da je odluka nezakonita i politički motivisana, da je doneta pod pritiskom iz samog vrha Ministarstva, bez ijednog sastanka sa predstavnicima PSS-a, te da taj sindikat ne raspolaže čak ni informacijom ko su bili članovi radne grupe koja je odlučivala o njihovom statusu. Advokat Milan Ivošević, pravni zastupnik PSS-a, kaže za BIRN da je MUP odluku doneo na osnovu proizvoljnog tumačenja koje je u apsolutnoj suprotnosti sa Zakonom o radu, ali i Statutom PSS-a. “Statutom je tačno predviđeno kako se postaje član i kako prestaje svojstvo člana. Čak i u situaciji da član ne plaća članarinu, potrebno je da prethodno bude doneta odluka o istupanju iz članstva, a odluku donose organi sindikata”, kaže Ivošević. On naglašava da nije na policiji da tumači odredbe Statuta sindikata, već na statutarnim organima koji jedini takvo ovlašćenje imaju. “Ni Zakon o radu, ni ove odredbe Statuta, element plaćanja članarine ne tretiraju kao bitan element za utvrđivanje reprezentativnosti. Obrazloženje koje su oni dali, meni je stvarno neprihvatljivo”, odgovara advokat Ivošević. Zbog ove odluke, PSS će pokrenuti postupak pred Upravnim sudom. “Imamo rok od 30 dana da pokrenemo postupak i mi ćemo taj rok iskoristiti, naravno”, kaže Ivošević. U dopisu MUP-a navodi se i da je postupak preispitivanja reprezentativnosti PSS-a utvrđivala radna grupa koja je imala “11 članova iz različitih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova”. MUP, međutim, nije odgovorio na pitanja BIRN-a o tome ko su bili članovi te radne grupe, kao i koliko je puta i kada ta radna grupa zasedala tokom tog postupka.