Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Imamo treću godinu suficit u budžetu

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Srbija u 2018. godini sačuvala fiskalnu disciplinu “koju je uspostavio Aleksandar Vučić kao premijer”.

“To je bila treća godina da smo imali suficit u budžetu, radimo na tome da tako ostane i u ovoj godini”, kazala je premijerka. Međutim, podaci kojima se premijerka poslužila ne odnose se na isti odnos prihoda i rashoda u budžetu. Kada govori o suficitu u budžetu u 2017. ona koristi podatke koji su po međunarodnim standardima i koji su izračunati prema novoj metodologiji iz 2015. godini. Prema istoj metodologiji, 2016. republički budžet bio je u deficitu 33,7 milijardi dinara, a ne u suficitu od pet milijardi dinara. Ovaj suficit odnosi se na nacionalnu metologiju koja se više ne koristi i u okviru koje se na stranu rashoda ne uračunavaju preuzete obaveze ili projektni zajmovi. S obzirom na to da je republički budžet u suficitu bio samo 2017. i, ukoliko je verovati ministru finansija i premijerki, 2018. godine, dok smo 2016. imali deficit u republičkom budžetu, Istinomer je izjavu premijerke Brnabić ocenio kao – “neistinu”.