Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Funkcija poverenika ne sme da bude proizvod političke trgovine

“Bilo bi katastrofalno da na mesto Poverenika za informacije od javnog značaja dođe partijski činovnik. To je, uz Zaštitnika građana, jedna od najvažnijih institucija za svaku državu koja pretenduje da bude demokratska. Nezavisna tela koja kontrolišu rad izvršne vlasti jedan su od temelja svakog transparentnog i odgovornog državnog aparata i zbog toga je bitno da na njihovom čelu budu ljudi od najvišeg moralnog integriteta.”

Ovo je u intervjuu za Istinomer kazao Primož Vehar, viši savetnik u organizaciji SIGMA/OECD u Parizu. Ta organizacija je za potrebe naše administracije izradila analizu postojećeg Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ali i predloženih izmena tog zakona.