Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta / Foto: FoNet

“Srbija po Indeksu percepcije korupcije znatno ispod evropskog proseka”

Potpredsednik Saveta Vlade Srbije za borbu protiv korupcije Miroslav Milićević izjavio je da se Srbija po globalnom Indeksu percepcije korupcije nalazi znatno ispod evropskog proseka i nešto malo ispod svetskog proseka.

On je za “Betu” rekao da nije iznenađen što je Srbija po Indeksu percepcije korupcije, koju je istraživao “Transparensi internešnel”, u 2018. godini pala za deset mesta u odnosu na 2017. i nalazi se na 87 mestu od 180 zemalja. Inače, taj indeks predstavlja presek viđenja poslovnih ljudi, eksperata i analitičara rizika korupcije u javnom sektoru. Skor Srbije je sa 42 poena pao na 39, a poželjno je dobiti 100 poena. “Za poređenje je važniji skor nego mesto zemlje na tabeli. Ako grafički prikažemo skorove Srbije od 2011. do 2018. godine, iako je bilo nekih promena u metodologiji istraživanja, dobije se praktično ravna linija u vrednosti od 39 do 42 u rasponu od 0-100”, rekao je Milićević. Dodao je da to pokazuje da u Srbiji nije uočen značajni napredak u borbi protiv korupcije u javnom sektoru, odnosno da u protekle dve decenije nije bilo značajnih pomaka. Srbija je do 2007. godine, prema rečima Milićevića, minimalno napredovala u borbi protiv korupcije, a od 2012. do 2018. zabeležene su neznatne promene bez značajnih pomaka. Dodao je da Indeks percepcije ne meri preduzete radnje na suzbijanju korupcije, promene zakona, donošenje Nacionalne strategije, akcionog plana, edukaciju kadrova i druge mere, već percepciju, što “ukazuje na nedovoljno vidljive domete preventivne i represivne politike”. “Strategija države treba da bude sprečavanje, otkrivanje i kažnjavanje korupcije, a ne napredak na listi globalne percepcije korupcije, jer promena percepcije je dugoročni cilj”, rekao je Milićević.

Istakao je da Savet smatra da za uspešnu borbu protiv korupcije treba obezbediti stabilan pravni okvir koji ostvaruje vladavinu prava, nezavisne institucije koje funkcionišu u punom kapacitetu, transparentnost odlučivanja i dostupnost informacija, kao i slobodu medija. Visoki stepen korupcije, kako je rekao, smanjuje demokratski potencijal države i čini građane neravnopravnim, usporava ekonomski oporavak i urušava ugled Srbije.