Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Građani Srbije naklonjeniji Rusiji i Kini u odnosu na SAD i EU”

Građani Srbije naklonjeniji su Rusiji i Kini u odnosu na SAD i EU, a naklonjenost Rusiji je u Srbiji porasla za više od 20 odsto u odnosu na 2013. godinu, pokazalo je istraživanje “Zapadni Balkan između Istoka i Zapada” Nacionalnog instituta za demokratiju (NDI) iz Vašingtona.

U Crnoj Gori, kako se navodi, prednjače Rusija, Kina i EU, građani u BiH najpozitivnije mišljenje imaju o EU, dok u Makedoniji najbolje ocenjuju EU i NATO. Kako prenosi „Glas Amerike”, istraživanje je sprovedeno u četiri zemlje tokom 2018. i obuhvata stavove građana i izveštavanje medija o stranim faktorima. Veći procenat građana u Srbiji vidi EU u negativnom nego u pozitivnom kontekstu, a podrška javnosti članstvu u EU je najmanja u protekloj deceniji. Naklonjenost Rusiji u Srbiji je porasla za više od 20 odsto u odnosu na 2013. Na Kinu se takođe gleda pozitivnije nego na EU i SAD. Slična je percepcija građana u Crnoj Gori: naklonjenost EU, Rusiji i Kini je na sličnom nivou, dok se SAD kotiraju malo bolje nego u Srbiji. Ipak, uprkos članstvu u NATO, većina ispitanika iskazala je negativan stav prema alijansi. Građani BiH dele proevropsku orijentaciju, ali su Srbi, Bošnjaci i Hrvati podeljeni po stavovima o Rusiji i NATO. Građani u Makedoniji iskazali su najveću podršku evroatlantskom putu. U delu istraživanja o tome kako mediji na Zapadnom Balkanu izveštaju o stranim faktorima cilj je bio da se utvrdi da li postoji veza između medijskog izveštavanja i stavova građana na Zapadnom Balkanu. Srpski mediji najviše izveštavaju o EU, SAD i Rusiji. Rusija i Kina su uglavnom predstavljene pozitivno, dok se o SAD i EU izveštava uglavnom neutralno, ili negativno kada je reč o Americi. U Srbiji se, navodi se u istraživanju, vidi veza između medijskog izveštavanja i stavova građana. U Crnoj Gori Zapad i Kina medijski su predstavljeni uglavnom u pozitivnom kontekstu, dok je Rusija prikazana u negativnom kontekstu. Izveštavanje medija u ovoj zemlji nije u direktnoj vezi sa stavovima građana. Mediji u BiH među stranim faktorima najviše izveštavaju o SAD i EU. O EU se izveštava najčešće pozitivno ili neutralno, dok se o SAD izveštava podjednako i pozitivno i negativno. U Republici Srpskoj EU je predstavljena u pozitivnom kontekstu, sledi Rusija, dok su SAD i NATO prikazani negativno. U Makedoniji su EU i NATO predstavljene u pozivitnom kontekstu. Medijsko pokrivanje SAD i Rusije je drugačije: o obe zemlje izveštava se više u negativnom nego pozitivnom kontekstu. Istraživanje o medijima na Zapadnom Balkanu NDI je radio u saradnji sa lokalnim organizacijama: Pod Lupom (BiH), Centar za demokratsku tranziciju (CG), CRTA (Srbija) i MOST (Makedonija).