Foto: Pixabay.com

“Presude nisu imale uticaj na učestalost kršenja zakona i propisa”

Upravni sud Srbije je u dve trećine postupaka u slučaju žalbi medija na rezultate konkursa za sufinansiranje medijskih projekata dao za pravo tužiocima, ali izrečene mere „nisu imale uticaja na učestalost kršenja zakona i propisa“, ocenjeno je u juče objavljenoj analizi sudske prakse koju je sproveo BIRN Srbija.

Istraživanjem su obuhvaćene tužbe i presude po osnovu postupaka koje su od 2015. do 2018. pokrenuli učesnici konkursa kako bi pred Ustavnim sudom osporili zakonitost rešenja o dodeli sredstava na nacionalnim i lokalnim konkursima. U analizi BIRN-a ukazuje se da su mediji retko koristili žalbu Upravnom sudu, jer su bili obeshrabreni dužinom postupka i mogućim troškovima. Autor izveštaja „Analiza prakse Upravnog suda“ konstatuje da su mediji bili obeshrabreni i činjenicom da presuda Upravnog suda nema uticaja na dodelu sredstava. “Analiza presuda Upravnog suda daje izuzetno korisne uvide u ključne slabosti propisa i praksi u procesu sprovođenja konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja”, navode u BIRN Srbija i konstatuju da se posebno izdvaja netransparentnost obrazloženja odluka komisija za dodelu sredstava. Kako se ukazuje, netransparentnost u obrazloženju odluka komisije onemogućava tužioce i javnost da steknu uvid po kojim kriterijumima je budžetski novac korišćen za promovisanje javnog interesa. U izveštaju se poziva Ministarstvo kulture i informisanja da pojača nadzor nad poštovanjem pravila konkursa koja su navedena u javnom pozivu, a vlastima se preporučuje i da razmotre proširenje delokruga rada Upravne inspekcije na oblast projektnog sufinansiranja. Mediji se savetuju da redovno pokreću upravne sporove u slučaju kršenja pravila postupka.