Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Potrebna javna rasprava o novom nacrtu zakona o sprečavanju korupcije”

“Transparentnost Srbija” (TS) pozdravila je juče najavu Ministarstva pravde da otvori javnu raspravu o novom Nacrtu zakona o sprečavanju korupcije, jer prethodna verzija tog dokumenta ima brojne nedostatke.

Pohvaljen je i pristup ministarke za evropske integracije Jadranke Joksimović da je “kvalitet važniji od brzine”. Međutim, kada se ima u vidu da do sada objavljeni nacrti nisu sadržali rešenja za sve veoma važne probleme prepoznate u praksi, izveštajima EU i planovima Srbije, kašnjenje reforme se može tumačiti i nedovoljnom spremnošću da se ti problemi reše”, piše u saopštenju TS. Ta organizacija je podsetila da su izmene Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije prvobitno planirane za 2014. godinu, a pisanje novog zakona je počelo marta 2015. Ministarstvo pravde je objavilo prvi nacrt zakona u oktobru 2016, a drugi, kako je ocenjeno, značajno lošiji, pod novim nazivom (Zakon o sprečavanju korupcije) avgusta prošle godine. Predlog “Transparentnosti” je da se krivično delo u vezi sa davanjem lažnih podataka o imovini precizira, a gonjenje olakša ukidanjem nedokazive “namere”. Takođe, predloženo je sprečavanje zloupotrebe javne funkcije kroz izmišljanje promotivnih aktivnosti, koje funkcionerima služe da povećaju prisustvo u informativnom programu medija u doba izborne kampanje. To je, kako je istakla TS, posebno važno u kontekstu sve češćih najava novih izbora i sve zastupljenije prakse vođenja “funkcionerskih kampanja”. Ova organizacija smatra da je od izuzetnog interesa da ministarstvo prihvati njihov predlog da zakon potpuno zabrani kumulaciju javnih funkcija, umesto sadašnjeg režima davanja saglasnosti, da funkcioneri budu dužni da prijavljuju poklone velike vrednosti, čak i kada naizgled nisu dati u vezi sa javnom funkcijom, kao i gotovinu vrednu više od 10.000 evra. “Kontroli bi trebalo podvrgnuti i poslovanje firmi u vlasništvu funkcionera sa koncesionarima, primaocima subvencija i preduzećima koja obavljaju poslove u Srbiji na osnovu međudržavnog sporazuma”, saopštila je TS. Ocenjeno je da bi za prevenciju korupcije bilo važno da se zakonom precizira da analiza rizika od korupcije bude obavezna u pripremi svih propisa. “Kada je reč o članovima Odbora i direktoru Agencije za borbu protiv korupcije, uslov za izbor bi trebalo da bude nepovezanost sa političkim subjektima po bilo kom osnovu, a ne samo članstvu u partiji (da nisu bili kandidati na poslednjim izborima, finansijeri, članovi izbornih komisija, iako formalno nisu bili članovi stranke)”, predložila je TS.