Foto: Crta

Skupština još nije pokrenula postupak izbora novog poverenika

Skupština Srbije odgovorila je na zahtev Komiteta pravnika za ljudska prava  (JUKOM) u vezi sa izborom novog poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i navela da Odbor za kulturu i informisanje nije pokrenuo postupak izbora na tu funkciju, kao i da nisu primili nijedan predlog kandidata za izbor poverenika.

U saopštenju, koje su potpisali Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), JUKOM, Transparentnost Srbija, Partneri za demokratske promene Srbija, SHARE fondacija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Fondacija za otvoreno društvo Srbija, podseća se da je bivšem povereniku Rodoljubu Šabiću mandat istekao 22. decembra. Upozorava se da su prethodna iskustva sa kašnjenjem izbora rukovodilaca državnih organa, posebno nezavisnih institucija, imala “štetne posledice na njihov rad, a posledično i na prava građana i javni interes koje bi ove institucije trebalo da štite”. “Zbog toga organizacije, potpisnice ovog saopštenja, još jednom pozivaju nadležni odbor da što pre počne postupak izbora novog poverenika”, navodi se u saopštenju.

Podseća se da je 70 organizacija civilnog društva, medija, predstavnika poslovne, stručne i naučne zajednice u novembru uputilo javni zahtev nadležnom odboru da hitno pokrene transparentan i kompetitivni proces izbora novog poverenika. Nakon što je Odbor za kulturu i informisanje odbio da razmatra inicijativu za pokretanje postupka za izbor poverenika, grupa nevladinih organizacija javno je ponudila predlog razrađenih kriterijuma za izbor kandidata.