Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Srbija bez građanske levice

“Građanski protesti ‘Stop krvavim košuljama’, bez obzira na to što su inicirani napadom na Borka Stefanovića, predsednika Levice Srbije, još jednom su otvorili dilemu da li u Srbiji uspeva samo prodesničarska kritika režima.

Opšte nezadovoljstvo prilikama u društvu iznedrilo je, recimo, u Grčkoj Sirizu, u Španiji Podemos, a kod nas ideje moderne levice ostaju duboko na margini društvenih previranja do te mere da se mogu čuti i ocene da danas, kao alternativu aktuelnom režimu imamo samo ‘sve nijanse desnog’”. Ovako u svojoj analizi na Istinomeru piše Vukašin Obradović.