Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Politički polupismeni glasaju za one za koje veruju da će glasati većina

Psiholog dr Žarko Trebješanin kaže da “pojava poznata kao informacijski socijalni uticaj objašnjava konformističko ponašanje ljudi u nekim posebnim situacijama, prevashodno nepoznatim ili kriznim”.

“Dakle, kad se pojedinac nađe u nekoj za njega nejasnoj, zbunjujućoj situaciji, kad, recimo, iznenada začuje pucnje ili sirenu, on tada, pošto ne zna o čemu se radi, nesiguran u svoje tumačenje, posmatra ponašanje drugih ljudi za koje pretpostavlja da znaju više od njega. Ako su oni uspaničeni i počnu da beže, onda će i on, uplašen, poći za njima, a ako mirno nastavljaju svoj put, i on će nastaviti dalje. Ovo slepo oslanjanje na većinu kao uzor nekada može biti fatalno (npr. kad masa na stadionu u panici pohrli ka kapiji, što vodi katastrofi). Kod nas mnoštvo politički polupismenih ljudi, budući da nemaju elementarna saznanja o strankama, kandidatima i izbornom sistemu, nastoje da glasaju za one za koje na osnovu medija veruju da će većina glasati i da će pobediti. Za razliku od ovih ljudi, pojedinci koji razumeju situaciju u kojoj se nalaze i imaju samopouzdanja, imuni su na mišljenje i ponašanje većine.”

(Novi magazin, 6. 12. 2018. godine)