Škabrnja / Foto: Print screen

Za ubistvo 47 hrvatskih civila niko nije odgovarao u Srbiji

Fond za humanitarno pravo (FHP) podsetio je da se 18. novembra navršilo tačno 27 godina od zločina koji su pripadnici Jugoslovenske narodne armije (JNA) i Teritorijalne odbrane (TO) Benkovac počinili nad hrvatskim civilima u selima Škabrnja i Nadin.

Pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, za zločine počinjene u tim selima na višegodišnje kazne zatvora osuđeni su Milan Martić, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srpske autonomne oblasti (SAO) Krajina i Milan Babić, predsednik SAO Krajina. Podseća se da je FHP 21. novembra prošle godine podneo krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine protiv šest identifikovanih i nekoliko neidentifikovanih pripadnika JNA i TO zbog ubistva 48 hrvatskih civila u selima Škabrnja i Nadin u novembru 1991. godine. FHP je do danas Tužilaštvu za ratne zločine uputio dve urgencije za postupanje po ovoj krivičnoj prijavi, u kojima je zahtevao da ga izvesti o zakonskim radnjama koje je preduzelo kako bi istražilo navode iz ove prijave. Tužilaštvo za ratne zločine, kako se ističe, nije odgovorilo ni na jednu urgenciju. “Iz tog razloga, FHP zahteva od TRZ-a da sprovede efikasnu i delotvornu istragu o svim navodima iz krivične prijave, kako bi okončalo praksu nekažnjivosti, omogućavajući porodicama žrtava ostvarenje pravde koju čekaju punih 27 godina”, navodi se u saopštenju.