Nemanja Nenadić / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Uprava javnih nabavki Srbije razmatra prigovore NVO

Prema nacrtu novog Zakona o javnim nabavkama, u Srbiji se podiže granica iznosa za koji su državni organi u obavezi da sprovode nadmetanje.

Do sada je ta granica bila 500.000 dinara (oko 4.200 evra), a sada će biti duplo veća, oko milion dinara (oko 8.470 evra). Sve ispod te sume moći će da ide na direktnu kupovinu. To je jedna od spornih odredbi predloga Zakona na koju su ukazali predstavnici organizacija okupljenih u Radnu grupu za Poglavlje 5 (javne nabavke) u pregovorima o članstvu u EU. Direktorka Uprave za javne nabavke Sandra Damčević rekla je da će se o tim primedbama raspravljati. „Interesuje nas razlika od 500.000 dinara do milion, koliko je takvih nabavki bilo i šta će ići bez primene. Ima dosta predloga i da se podignu (granice) i da se snize. Jednak je broj“, rekla je Damčević. Programski direktor “Transparentnosti Srbija” Nemanja Nenadić nada se da će pre upućivanja Zakona u dalju proceduru nadležni pripremiti analizu koja će pokazati koliko će nabavki biti izostavljeno zbog novih pravila. Predstavnice Uprave za javne nabavke poručile su na skupu da nadzor nad postupcima javnih nabavki razumeju kao svoju dužnost. „Definisano je najšire moguće – u cilju sprečavanja, otkrivanja, otklanjanja nepravilnosti koje su nastale i mogu da nastanu u primeni Zakona. Šta može da se desi da ja kažem da mi to nećemo (raditi), niti nam je to cilj“, rekla je Sandra Damčević. Trenutno stanje kadrova, međutim, nije takvo da ovu dužnost mogu brzo da obave. „Ako vam kažem da su do sada dva zaposlena radila nadzor za celu Srbiju, to je stvarno strašno“, navodi Damčević i dodaje da „rade na tome da pojačaju kadrovski kapacitet“.

Iako je dosadašnji Zakon o javnim nabavkama jedan deo podataka činio vidljivim javnosti, Nemanja Nenadić smatra da to nije dovoljno i da su i ovde potrebna poboljšanja. Javna rasprava o predlogu novog Zakona o javnim nabavkama završena je 22. oktobra, a cilj izmena je usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom.