Američki Kongres / Foto: Pixabay.com

OEBS: Američki izbori bili visoko konkurentni, ali pravo glasa nije garantovano svima

Poslanički izbori u SAD bili su “visoko konkurentni, ali pravo glasa nije garantovano svima”, ukazali su u svom saopštenju posmatrači Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), nabrajajući niz nedostataka na koje su i ranije ukazivali, ali koji nisu otklonjeni.

Međunarodni posmatrači Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i Parlamentarne skupštine OEBS-a (OSCE PA) konstatovali su da su kandidati za poslanike mogli slobodno da vode kampanju, a mediji su predstavili širok spektar informacija i stavova, omogućavajući biračima da budu informisani. Međutim, retorika je tokom kampanje “često bila intenzivno negativna, a ponekad i netolerantna, uključujući i društvene mreže”. Uz to, “osnovno pravo glasa bilo je mestimično narušeno uskraćivanjem pojedinih grupa i nedostatkom njihovog punog predstavljanja u Kongresu SAD”. Pravila o finansiranju predizborne kampanje u SAD “ne garantuju punu transparentnost”, rekli su posmatrači. Iako se izborima u velikoj meri upravljalo na profesionalan način, a glasači se odazvali u velikom broju, “odluke o važnim aspektima izbornog procesa često su bile politizovane”. Džordž Sereteli, specijalni koordinator i vođa kratkoročne posmatračke misije OEBS-a je rekao da, iako se “tokom kampanje često čula retorika podele, izbori su bili organizovani profesionalno”. Uz ocenu da su u predizbornoj kampanji kojom su dominirale dve glavne stranke, “ukupno gledano poštovane osnovne slobode”, posmatrači OEBS su primetili “nekoliko izjava sa ksenofobičnim i antisemitskim konotacijama”, a bilo je i “onlajn dezinformacija iz domaćih i inostranih izvora, i pitanja o transparentnosti oglašavanja onlajn”. Uprkos razrađenom sistemu registracije birača, uključujući i onlajn i automatsku registraciju, procenjeno je da za ove izbore nije bilo registrovano 50 miliona građana koji su formalno bili kvalifikovani da glasaju, što je više od 20 odsto od ukupno 235 miliona potencijalnih glasača. “Identifikacija birača je tema koja izaziva političke podele, a u nekim saveznim državama pravila mogu biti prepreka, posebno za birače s niskim primanjima, za rasne i jezičke manjine, i za američke starosedeoce”, piše u saopštenju.

Iako su izbori “dobro sprovedeni”, posmatrači su utvrdili da “raznovrsna priroda američkog sistema znači da nema jedinstvene slike” o tome, rekla je Izabel Santos, šefica delegacije PA OEBS-a. Ona je ukazala da je “i dalje od ključnog značaja za SAD da posvete mnogo više pažnje i ulaganja u demokratiju da bi prevazišle te dugotrajne izazove i rešile nove, kakav je efikasno obezbeđivanje izborne infrastrukture”.