Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Medijska udruženja: Bez saradnje ako Vlada ne ispuni zahteve

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (NUNS, NDNV, ANEM, Lokal pres i AOM) uputila je Koordinacionoj grupi Vlade Srbije za saradnju sa medijima vremenski oročene zahteve za poboljšanje medijske scene i ponovila da će obustaviti saradnju sa Vladom ukoliko ti zahtevi ne budu ispunjeni.

Oni su u saopštenju podsetili da su novinarska i medijska udruženja, okupljena u Tim za dijalog, 16. avgusta Koordinacionoj grupi uputila 13 zahteva, a da su, prema dogovoru sa prethodnog sastanka, te zahteve sada dodatno specifikovala i vremenski oročila. Istakli su da će na osnovu toga da li će i u kojoj meri zahtevi biti ispunjeni, odlučiti da li uopšte ima smisla nastaviti dijalog sa vlastima i učestvovati u Radnoj grupi za izradu Medijske strategije. Udruženja su zatražila i da se što pre održi novi sastanak Tima za dijalog i Koordinacione grupe, jer kako su naveli, vesti koje pristižu sa medijske scene nikako nisu dobre i zahtevaju veći angažman ove pregovaračke platforme. Dodaje se da bi na sledeći sastanak, prema prethodnom dogovoru, trebalo da budu pozvani i predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, kao i predstavnici Komisije za kontrolu državne pomoći i Saveta za borbu protiv korupcije. Zahteva se da sastanku prisustvuje i predstavnik “Južnih vesti”, koji će prisutne upoznati sa činjenicama u vezi sa poreskom kontrolom ovog medija, koja je sa pravom izazvala buru u javnosti i tumačena kao pritisak na medijske slobode. Udruženja su u dopisu upozorila Koordinacionu grupu da se na medijskoj sceni situacija iz dana u dan pogoršava, a posebno su apostrofirala napade predstavnika vlasti na medije. “U tom smislu, prvi zahtev udruženja je da predstavnici vlast prestanu da prozivaju, vređaju, omalovažavaju i diskriminišu medije, ugrožavajući njihovu bezbednost. Rok za ispunjenje ovog zahteva je odmah”, ističe se u saopštenju. U ostalim zahtevima, čija realizacija je vremenski oročena do kraja godine, udruženja zahtevaju da Koordinaciono telo pismeno odgovori na prethodnih 13 zahteva, kao i da se usvoje, u skladu sa njihovim preporukama, novi pravilnik o sufinansiranju javnog interesa u sferi javnog informisanja, uputstvo za bliže definisanje novčanih davanja koja javni sektor dodeljuje medijima, kao i uputstvo o tome koji podaci moraju da budu javno dostupni u Registru medija.

Pored toga, traženo je da se lokalne samouprave posebnim dopisom podsete na obavezu dostavljanja podataka Registratoru, kao i da se razreši ko je nadležan za sprovođenje Zakona o javnom informisanju i medijima na lokalnom nivou. Dalje, traži se i da nadležni organ uputi dopis – koji će biti urađen u saradnji sa novinarskim i medijskim udruženjima – lokalnim samoupravama u kojem će ih pozvati na poštovanje zakonskih odredaba i napuštanje dosadašnje katastrofalne prakse konkursnog sufinansiranja medijskih sadržaja. Na kraju, udruženja su zahtevala su da državni organi postupe po rešenjima Poverenika za informacije od javnog značaja i novinarima dostave podatke koje su zahtevali po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.