Tanjug / Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

“Privredna komora Srbije donirala Tanjugu video opremu”

Novinska agencija “Tanjug” dobila je 1.435.000 dinara za kameru najnovije generacije od Privredne komore Srbije (PKS).

Uprkos milionima dinara datim za gašenje “Tanjuga”, institucije i dalje sklapaju komercijalne ugovore sa ovom agencijom, piše  Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Video produkcija bila je u fokusu prošlogodišnje konferencije Asocijacije evropskih agencija u Beogradu, čiji je domaćin bio “Tanjug”. Direktorka ove agencije Branka Đukić, prema pisanju “Politike”, izjavila je da novinske agencije medijima pružaju informacije kojima se može verovati i da to „ima svoju cenu”. Deset meseci kasnije, “Tanjugu” pomoć stiže iz PKS, donacijom od 1.435.000 dinara. Novac je dat za kameru najnovije generacije i prateću opremu među kojom su laptop, stativ, torba, montažna jedinica i dodatak za server. Kako se ističe, donacija je “Tanjugu” uplaćena 21. juna po osnovu ugovora koji su potpisali PKS i “Tanjug” – “u cilju kvalitetnijeg praćenja i aktivnog izveštavanja o važnim društveno-ekonomskim događajima u Srbiji“, piše u odgovoru Komore CINS-u. Navodi se i da “Tanjugov” ekonomski servis prati teme o aktivnostima Komore i drugih poslovnih asocijacija. Inale, PKS najviše prihoda ostvaruje od članarina koje su od 1. januara 2017. godine obavezne za sva pravna lica. Tako je po tom osnovu u 2017. prikupljeno 2.043.524 dinara, što je tri puta više u odnosu na 2016.

Podsetimo, “Tanjug” je bio jedan od 73 državna medija za koje je planirana privatizacija. Prodaja nije uspela u dva navrata, pa je ova agencija trebalo da bude ugašena još 2015, ali je nastavila sa radom. Do danas nije u potpunosti objašnjeno po kom osnovu. Zakon o javnom preduzeću Novinska agencija “Tanjug” prestao je da važi 31. oktobra 2015. Vlada je donela Odluku o pravnim posledicama prestanka rada ovog javnog preduzeća, kojom je predviđeno da se zaposlenima isplate neisplaćene zarade i druga primanja, kao i da arhivsku građu “Tanjuga” preuzme Arhiv Jugoslavije. Iako nema rešen status, “Tanjug” je u 2017, poredeći sa prethodnom godinom, uvećao prihode od donacija, dotacija i subvencija, kao i prihode od prodaje proizvoda i usluga, a redovno posluje sa državnim institucijama, organima i javnim preduzećima. Tokom 2016. godine, “Tanjug” je  od donacija, dotacija i subvencija dobio tri miliona dinara, dok je taj iznos u 2017. Priliv novca po ovom osnovu bio je do 48 puta veći kada je država po zakonu subvencionisala “Tanjug”, pokazuju finansijski izveštaji.