Foto: Istinomer, Zoran Drekalović

Venecijanska komisija i Srbija

Ustavne promene u oblasti pravosuđa i pisanje ustavnih amandmana usmerile su pažnju javnosti na Venecijansku komisiju, koja je postala bitan deo ovog procesa.

Međutim, ovo nije prvi put da je Venecijanska komisija angažovana oko Srbije, a nije ni prvi put da se njene preporuke izbegavaju, ignorišu ili netačno prikazuju. O tome kako je u prošlosti Venecijanska komisija prolazila sa nama (a i mi sa njom)  više u tajmlajnu Istinomer Amnezije.