Zgrada Ministarstva prosvete / Foto: Istinomer

Sporni doktorati nisu još u Ministarstvu zbog dokumentacije

Nacionalni savet za visoko obrazovanje još nije prosledio Ministarstvu prosvete 103 doktorata za koje je Komisija za akreditaciju utvrdila da su izdate na visokoškolskim ustanovama koje nisu imale dozvolu za izvođenje magistarskih, odnosno doktorskih studija, jer dokumentacija nije sređena.

To je za “Danas” izjavio član Nacionalnog saveta Miodrag Popović. “Dokumentacija nije sređena i to je jedini razlog zbog koga nije dosad upućena Ministarstvu”, rekao je Popović. Upitan kakva je sudbina visokoškolskih ustanova na kojima rade nastavnici sa osporenim doktorskim diplomama, Popović je odgovorio da ako im Ministarstvo diplome proglasi validnim, nova Komisija za akreditaciju neće imati osnova da ne izda akreditaciju. Istakao je da prema njegovom mišljenju Ministarstvo treba da pošalje inspekciju u dvadesetak visokoškolskih ustanova za koje je utvrđeno da nisu imale rešenje o ispunjenosti uslova za izvođenje magistarskih ili doktorskih studija. “Ako se utvrdi da smo radili kako treba, Ministarstvo te doktorate treba da poništi. I ne samo tih 103, već i sve druge koji su stečeni na isti način”, rekao je Popović.

Inače, Nacionalni savet u junu je najavio da će Ministarstvu proslediti 103 sporne doktorske diplome na ponovno razmatranje i da će tražiti da se izjasni o njima, jer je Komisija napisala izveštaj u kojem se navodi da je devet privatnih univerziteta sa ukupno 22 fakulteta izdavalo doktorate, iako nisu imali dozvolu za izvođenje magistarskih studija, a samim tim ni za odbranu doktorata. Njihov identitet Komisija je utvrdila tako što su se ovi ljudi, u procesu reakreditacije, pojavili kao predavači na istim ili drugim fakultetima i na visokim školama.