Incident tokom Parade ponosa 2014 / Foto: Print screen N1

Ukinuta presuda žandarmima za napad na Vučića i Malog

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom su u decembru prošle godine na uslovne kazne zatvora osuđena sedmorica žandarma zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog i još dvojicu pripadnika vojne policije tokom “Parade ponosa” 28. septembra 2014. godine, objavljeno je u sredu na sajtu tog suda.

Sud je istovremeno potvrdio oslobađajuću presudu komandantu žandarmerijskog voda Radetu Matiću i pravosnažno ga oslobodio optužbi kojima se teretio da nije preduzeo mere da spreči napad.

U obrazloženju odluke o ukidanju prvostepene presude žandarmima navodi se da je prvostepeni sud učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka i da je nepotpuno utvrdio činjenično stanje.

“Jedna od bitnih povreda odredaba krivičnog postupka sastoji se u tome što prvostepeni sud nije u potpunosti rešio predmet optužbe kojom je sedmorici okrivljenih stavljeno na teret i krivično delo napad na vojno lice u vršenju službe, a sud je samo jednog okrivljenog oglasio krivim za to delo, dok za ostalu šestoricu nije uopšte odlučio o tom krivičnom delu, a na šta je u žalbi pravilno ukazao i Viši javni tužilac u Beogradu”, navodi se u odluci.

Druga bitna povreda koju je Apelacioni sud našao, navodi se, jesu nejasni razlozi presude, pre svega po pitanju namere okrivljenih kod krivičnog dela zlostavljanje i mučenje za koje su su proglašeni krivim, odnosno da su radnje preduzimali sa ciljem da oštećene “zastraše i nezakonito kazne”. Sud, objašnjava se, za to ne daje razloge iz kojih bi se videlo zbog čega su hteli da oštećene zastraše i nezakonito kazne.

Apelacioni sud navodi i da su nejasni razlozi o tome da, ako su se oštećeni zaustavili ispred kordona, legitimisali se i nisu pokušavali da prođu kroz kordon, šta je bio motiv žandarma da prema njima primene sredstva prinude, odnosno da bez ikakvog povoda prema njima primene sredstva primene.

Prvostepenom sudu je, između ostalog, naloženo da otkloni bitne povrede, u potpunosti reši predmet optužbe, navede jasne razloge o činjenicama koje su predmet dokazivanja, da sasluša neposredne starešine okrivljenih o činjenicama da li je upućen poziv za pomoć, kakva su bila njihova ovlašćenja u pogledu obezbeđenja skupa visokog rizika.

Viši sud u Beogradu osudio je krajem 2017. godine na šest meseci uslovne kazne, sa rokom provere od dve godine, žandarme Predraga Mitrovića, Slavka Stojanovića, Dalibora Đorđevića, Zlatka Gigića, Bobana Lekića, Mitra Milosavljevića i to zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, odnosno prebijanja braće predsednika Srbije i gradonačelnika Beograda, Andreja Vučića i Predraga Malog. Žandarm Dragan Savić osuđen je na osam meseci uslovne kazne, sa rokom provere od tri godine, i njemu se na teret, pored krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, stavlja i krivično delo napad na vojna lica u obavljanju službene dužnosti, odnosno vojne policajce koji su bili u pratnji Vučića i Malog. Svi optuženi negirali su krivicu i naveli da su tog dana postupali po zakonu.