Nemanja Nenadić, programski direktor TS/Foto: Istinomer, Z. Drekalović

“Iz Mekalisterovog izveštaja ne vide se razmere problema u Srbiji”

Nacrt novog izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji koji je pripremio izvestilac Dejvid Mekalister sadrži neke korisne, ali nedovoljno snažne preporuke, a iz dokumenta se ne vide razmere problema u Srbiji.

To je ocenila organizacija “Transparentnost Srbija” (TS), dodajući da je u oblasti demokratije u izveštaju naglašeno da Skupština i dalje ne vrši delotvoran nadzor nad radom Vlade. TS smatra da je “veoma bitno da se u izveštaju pominje, mada na uvijen način, novi običaj parlamentarne većine da podnošenjem besmislenih amandmana uskraćuje mogućnost rasprave o opozicionim amandmanima”. Napomenuto je da “treba izbegavati aktivnosti koje ograničavaju mogućnost skupštine da delotvorno raspravlja o zakonima”, a budući da ta praksa nije rezultat kršenja propisa, već zloupotrebe prava, teško da je i EP, dodaje se, mogao da pruži išta više od preporuke da se sa tom nedemokratskom praksom prestane. EP u izveštaju ponavlja “zabrinutost zbog odsustva napretka” u vezi sa slobodom izražavanja i medijima, traži punu primenu medijskih propisa i jačanje nezavisnosti REM, pozdravlja napore za izradu medijske strategije u transparentnom i inkluzivnom procesu. TS ocenjuje da je reč “o jedinoj meri gde su ranije kritike iz Brisela imale nekog efekta” i dodaje da bi to trebalo da bude putokaz i za dalje postupanje organa EU. “Jedino nedvosmislene izjave o tome da u nekoj oblasti napretka nema ili da se nazaduje, mogu biti dovoljno ozbiljno shvaćene od strane vlasti u Srbiji, što je rezultiralo relativno sitnim ustupkom, obnovom rada na novoj medijskoj strategiji”, navodi TS. Kada je reč o ulozi REM, ističe se da bi prioritet moralo da bude da ova institucija počne da “obavlja poslove iz svoje nadležnosti, a naročito one koji su u vezi sa monitoringom rada medija u vezi sa izbornom kampanjom”. TS navodi da je dugogodišnje v.d. stanje u vrhovima državne uprave u Srbiji pojava koja zaslužuje mnogo oštriju ocenu, jer je “reč o jasnoj nameri Vlade da ne primenjuje zakon” što traje duže od decenije. EP pozdravlja predstavljanje nacrta izmena Ustava Venecijanskoj komisiji, značaj prihvatanja preporuka te komisije i održavanja sveobuhvatne javne rasprave pre nego što predlozi budu upućeni Skupštini. “Ovo su korisne preporuke, mada bi bilo korisno da su istaknute neke slabosti dosadašnje javne rasprave, a pre svega nepostojanje obrazloženja za predloge izmena Ustava koje je formulisalo Ministarstvo pravde”, navodi TS. Povodom poziva vlastima da u punom obimu primene preporuke OEBS-ove Kancelarije za demokratiju i ljudska prava (ODIHR) TS ukazuje da “nijedan od krupnih problema koji su identifikovani u izveštajima iz 2016. i 2017. nije rešen, uključujući i one koji se odnose na finansiranje izborne kampanje i aktivnosti nosilaca javnih funkcija tokom kampanje, kao ni u odnosu na medijsko predstavljanje”.