Boljević i Antonijević / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Boljević: Izvršna vlast hoće da kontroliše sudsku

Ministarstvo pravde smatra da bi izvršna vlast trebalo da kontroliše sudsku, po principu “pobedili smo, možemo da radimo šta hoćemo“.

Ovo je izjavila predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević iznoseći zamerke na predložene izmene Ustava Srbije u delu o pravosuđu. Prema njenoj oceni, u nacrtu izmena Ustava, koje je predložilo Ministarstvo pravde, nema bitnih garancija nezavisnosti pravosuđa, poput finansijske nezavisnosti, slobode govora i slobode udruživanja sudija. “Ni Visoki savet sudstva (VSS) neće biti funkcionalan ukoliko bude usvojen predlog o načinu na koji se u Skupštini Srbije biraju njegovi članovi koji ne dolaze iz redova sudstva”, smatra Boljević. Ona je precizirala da se u nacrtu ustavnih amandmana ostavlja mogućnost da članove VSS izabere petočlana komisija i to prostom većinom od tri glasa ukoliko u Skupštini ne bude potrebne većine. To praktično znači, kako je konstatovala Boljević, da bi tri čoveka u državi odlučivala o sastavu VSS.

Direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom) Milan Antonijević istakao je da nije jasno ni ko bi sve spadao u „istaknute pravnike“, iz čijih redova bi Skupština Srbije trebalo da bira članove VSS. On smatra da Ministarstvo pravde vodi “jaku kampanju” protiv sudske vlasti i da sa tim mora da bude upoznata Venecijanska komisija. „Ne znamo ni ko je pisao amandmane na Ustav“, istakao je Antonijević i dodao da je Ministarstvo pravde obećalo da će pisanim putem odgovoriti na primedbe na izmene Ustava, ali da to nije učinilo.