Predstavljanje rezultata istraživanja / Foto: FoNet, A. Levajković

“Srbija zemlja prikrivenog patrijarhata”

Veliki broj ispitanika ne opravdava nasilje nad ženama, međutim u Srbiji su i dalje uvreženi rodni stereotipi, pa je zato Srbija i dalje zemlja prikrivenog patrijarhata, rečeno je juče na predstavljanju istraživanja u okviru programa „Zaustavljanje nasilja nad ženama u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj: primena normi, promena svesti“.

Ovaj regionalni program sprovodi UN Women u sedam zemalja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, za koji je EU donirala pet miliona evra, rečeno je na prezentaciji u “EU info centru”. Istraživanje je pokazalo da 47 odsto ispitanih smatra da su muškarci nasilni po prirodi, ali se 49 odsto ne slaže sa stavom da muškarac ima razlog za nasilje nad ženom, ako ona ne obavi svoje porodične obaveze. Oko 40 odsto ispitanih saglasno je sa stavom da bi osnaživanje žena narušilo ravnotežu u porodici, dok se 53 odsto na slaže sa tom tvrdnjom. Čak 64 odsto muškaraca složilo se da žena za odlazak kod lekara treba da traži dozvolu muža ili članova porodice, pokazalo je istraživanje. Programska direktorka organizacije SeConS Marija Babović predstavila je primere dobrih kampanja koje su sprovedene u Srbiji, a koje su pokazale da je nasilje duboko uvreženo u društvu. Tako je kampanja Autonomnog ženskog centra protiv rodno zasnovanog nasilja među decom pokazala da 85 odsto njih ume da prepozna kad ih neko ugrožava. Devojčice su tolerantnije prema različitostima i manje tolerantne na nasilje, nego dečaci, a ohrabrujuće je to što je veliki broj njih spreman da učestvuje u akcijama za suzbijanje nasilja. Projekat Grupe E8 je doveo do nalaza da je između 47 i 65 odsto mladića udarilo drugog, a u Beogradu je 12,6 odsto njih udarilo osobu za koju je mislilo da je gej. Babović je navela da su kampanje pokazale da se pomak može ostvariti, pošto je povećan nivo odbacivanja nasilja među mladima sa indeksa 68 na 73.

Cilj programa je podizanje svesti i smanjenje porodičnog i nasilja nad ženama i devojčicama, a u sklopu projekta, kako je rečeno, u maju će za Srbiju biti raspisan novi konkurs za dodelu grantova organizacijama koje rade na tome.