Predsednik DRI Radoslav Sretenović / Foto: FoNet

DRI u doba DS

U dosadašnjim izdanjima, Istinomer Amnezija bavila se nastankom i radom široj javnosti poznatijih nezavisnih institucija, Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije. Red je ovaj put došao na široj javnosti manje poznatu Državnu revizorsku instituciju.

U prvom delu, pratimo nastanak i prve godine rada Državne revizorske institucije. Pratimo dugu, tihu i upornu borbu od tek usput spomenutog donošenja zakona o ovoj instituciji, preko dugog čekanja na osnivanje, pa dugog čekanja da se obezbedi minimum uslova za rad, poput kancelarije, do prvih izveštaja, prvih prekršajnih prijava protiv ministara, prvih krivičnih prijava protiv odgovornih u javnim preduzećima, prvih presuda….