Foto: Print screen FATF

FATF: Srbija među zemljama sa “strateškim manjkavostima”

Srbija je stavljena na listu zemalja s nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma Međudržavnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF – Financial Action Task Force).

Kako je za “Insajder” kazao bivši direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Aleksandar Vujičić, FATF je najvažnija međunarodna institucija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Na sajtu te institucije na listi zemalja sa “strateškim manjkavostima” pored Srbije su Etiopija, Irak, Šri Lanka, Sirija, Trinidad i Tobago, Tunis, Vanuatu i Jemen. “Ovo je veliki problem za zemlju, jer će da utiče i na ostale aspekte međunarodne pozicije Srbije – političke, po pitanju stranih ulaganja, poverenja u finansijske institucije, kreditnog rejtinga, bezbednosne pozicije, uloge u borbi protiv terorizma i slično”, rekao je Vujičić. On je kazao da je sistem koji je postojao do pre pet godina bio proglašavan za najbolji u regionu. “Rezultat poslednje četiri godine je da je narušen sistem na institucionalnom nivou – urušena je Uprava za sprečavanje pranja novca iz koje su otišli kvalitetni ljudi, nema adekvatne međunarodne saradnje, a ostale institucije, kao što su pravosuđe, tužilaštvo, policija, nisu razvijene”, istakao je Vujičić, koji je do septembra 2013. bio na čelu Uprave za sprečavanje pranja novca, koja pripada Ministarstvu finansija.

Odluka o tome da Srbija bude stavljena na listu zemalja sa nedostacima u sistemu FATF-a, doneta je nakon tekućeg pregleda usklađenosti sa standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. FATF je odredio devet pravnih sistema koji imaju strateške nedostatke, a za koje postoje akcioni plan koji je svaka od zemalja dogovorila sa FATF-om. Iako se situacije razlikuju od nadležnosti do nadležnosti, svaka “jurisdikcija” dala je pismene političke garancije da je posvećena rešavanju nedostataka, što ova međunarodna organizacija sa sedištem u Parizu, pozdravlja. Navodi se da je tokom ovog meseca Srbija izrazila političku posvećenost da sarađuje sa FATF-om i Komitetom Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma “Manival”, radi jačanja efikasnosti režima protiv pranja novca i finansiranja terorizma i rešavanja bilo kakvih tehničkih nedostataka. A BiH je skinuta sa liste zemalja i isključena iz monitoringa globalnog usklađivanja mehanizama kontrole i za tu zemlju navodi se da će nastaviti da radi sa “Manivalom” kako bi poboljšala okvir borbe protiv korupcije. Inače, na to da je Srbija svrstana u poseban rang FATF prvo je ukazao bivši predsednik Srbije i lider SDS Boris Tadić, koji je kazao da “naša vlada sakriva od javnosti” da je Srbija “stavljena na crnu listu” zajedno sa državama “koje učestvuju u pranju novca i čije institucije to ne sprečavaju”, kao što ne sprečavaju ni “dotur novca terorističkim organizacijama”.