Dragomir Milojević, predsednik VSS / Foto: FoNet, Nenad Ðorđević

Visoki savet sudstva nezadovoljan predlogom amandmana na Ustav

Visoki savet sudstva (VSS) saopštio je da su u radnom tekstu amandmana Ministarstva pravde na Ustav sva rešenja za jačanja nezavisnog sudstva i sudija potpuno derogirana predloženim sastavom i načinom odlučivanja VSS.

U saopštenju Saveta napominje se da predloženi sastav VSS u kome sudije nemaju većinu i u kome se predsednik obavezno bira iz reda istaknutih pravnika i ima takozvani „zlatni glas“, koji odlučuje kada je broj glasova jednak, „dovodi do toga da o svim bitnim pitanjima  iz nadležnosti VSS kojima se garantuje samostalnost i nezavisnost sudova i sudija izbor, razrešenja, disciplinska odovornost, materijalni položaj – odlučuju članovi VSS koje bira Narodna skupština, a koji nisu sudije”. VSS dodaje da je sadržina i način na koji se predlaže uređivanje ustavnog određenja i nadležnosti VSS u Ustavu neprihvatljiv, tim pre što nije predviđeno da VSS u oblasti finansiranja nema druga prava, osim da predloži Vladi plan sredstava za rad sudova iz svoje nadležnosti, „što nije u skladu sa međunarodnim standardima po kojima je materijalna nezavisnost jedan od preduslova pojma sudske nezavisnosti“. VSS navodi da “posebno zabrinjava odredba kojom se na nejasan i nedorečen način kao novi uslov za izbor na sudijsku funkciju uvodi prethodno okončana posebna obuka u instituciji za obuku u pravosuđu”.

Kako se ističe, VSS će zbog izuzetnog značaja teme za sadašnjost i budućnost sudskog sistema, a posebno za nezavisnost i nesmetani rad sudova i sudija, dati predloge i primedbe na navedeni tekst koji će biti dostavljen predlagaču. Tim povodom VSS je pozvao sve sudije da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi.