Viktor Orban / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Mađarska najavila nove zakonske mere protiv pomaganja migrantima

Vlada Mađarske najavila je novi set zakona o oporezivanju i mogućem kažnjavanju mađarskih organizacija koje pomažu ilegalnim migrantima, a finansiraju se iz inostranstva.

Te grupe će morati da se registruju u sudovima i, ukoliko više od polovine sredstava dobijaju iz inostranstva, moraće da plate 25 odsto poreza na ta sredstva, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Šandor Pinter. Grupe koje se ne budu registrovale, a za koje vlasti budu smatrale da pomažu ilegalnu migraciju, biće novčano kažnjene. Zakon bi mogao da bude primenjen i na pojedince za koje država smatra da “organizuju ilegalnu migraciju”, tako što bi im bilo zabranjeno da granicama prilaze na manje od osam kilmetara. To bi se odnosilo i na mađarske granice sa Srbijom i Ukrajinom. Novi zakon se ne bi primenjivao na verske i humanitarne organizacije koje dele hranu, lekove i drugu pomoć migrantima.

Inače, premijer Viktor Orban je protivnik imigracije, posebno muslimana, a Mađarska je krajem 2015. postavila ograde duž svojih južnih granica kako bi zaustavila tok migranata. Vlada je svoje zakone nazvala “Stop Sorosu”, jer okrivljuje milijardera mađarskog porekla Džordža Sorosa zbog migracije u Evropi, između ostalog zato što finansira grupe koje brane prava izbeglica. “Helsinški komitet Mađarske”, koji pruža pravnu pomoć tražiocima azila i delom se finansira iz Soroseve fondacije, uporedio je predloženu odredbu Vlade o neprilaženju granici na manje od osam kilometara sa uredbom komunističke vlasti Mađarske iz 1969. godine o zabrani građanima da se graničnoj liniji približavaju na manje od dva kilometra.