Foto: FoNet/MOD

Tetka nađena, ne i poreklo Vulinovog novca

Nakon što je Uprava za sprečavanje pranja novca, po nalogu Poverenika dostavila “Insajderu” svoj izveštaj iz decembra 2014, mnoge stvari u vezi sa aferom “tetka iz Kanade” ministra Vulina ostale su nerazjašnjene, zato što je dobar deo izveštaja bio zatamnjen. No, ministar Vulin ustvrdio je da je Uprava “potvrdila da tetka moje supruge Nataše postoji i da smo isplatili stan pre nego što sam postao funkcioner”.

“Moji brojni protivnici će morati da nađu neki drugi razlog za napade na mene”, rekao je Vulin.

Međutim, u subotu uveče je iz Uprave za sprečavanje pranja novca stiglo saopštenje da njen izveštaj, koji govori o transakciji od 204.800 evra iz septembra 2012, zapravo nema veze sa ministrom Vulinom i članovima njegove porodice.

Uprava jeste konstatovala da tetka Vulinove supruge postoji i da se zove Mira Milić, ali nigde ne pominje da je ona dala novac. Takođe, ostalo je neotkriveno na koji način je novac ušao u zemlju i kada je stan kupljen.

“Agencija je ustanovila da Vulin ne može da dokaže navode o poreklu oko 205.000 evra koliko je platio stan. Pomenuti iznos nije uplaćen na njegov ili na račun njegove supruge, niti su carini prijavili da su novac uneli u zemlju. Jedini dokaz o pozajmici bila je priznanica na kojoj je nedostajao potpis tetke. Sumnjive dokaze koji su bili nedovoljni Agenciji, međutim, prihvatilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal i obustavilo postupak”, pisao je portal KRIK.