Foto: Otvoreni parlament

CRTA: Borba za vlast nije uloga svih aktera u demokratiji

Poziv predsednice i tri potpredsednika Skupštine Srbije da CRTA, zbog odluke da zatamni sajt “Otvoreni parlament”, na izborima proveri svoju političku platformu, pokazuje suštinsko nerazumevanje uloga različitih aktera u demokratskom društvu, saopštila je organizacija CRTA.

“Kao organizacija civilnog društva, koja već pet godina nastoji da građanima učini parlament bližim i da ih poveže sa narodnim poslanicima, svoju ulogu vidimo kao podršku građanima da ostvaruju svoja građanska prava. Nije uloga svih aktera u demokratskom društvu da se bore za vlast i da učestvuju na izborima. Kao organizacija civilnog društva i akter u demokratskom društvu nastojimo da pomognemo razvoj institucija, ali i da ih branimo u trenucima kada se krše demokratski principi”, navodi se u saopštenju. CRTA je podsetila da Memorandum o saradnji sa parlamentom, potpisan 2013, definiše da će dve strane raditi na jačanju kontrolne i nadzorne funkcije Skupštine, izgradnji poverenja između građana i parlamenta, povećanju svesti građana i šire javnosti o ulozi i funkcijama Skupštine, uspostavljanje redovne komunikacije javnosti i poslanika i na povećanje efikasnosti rada Službe Narodne skupštine i poslanika. “Ne želimo da učestvujemo u političkoj i stranačkoj borbi, ali želimo da se javno i otvoreno borimo za demokratske principe. Upravo zbog tih principa nastavljamo svoj protest i sajt ‘Otvorenog parlamenta’ ostaće zamračen dok parlament ne počne da se vraća u demokratske tokove”, istakla je CRTA.

S druge strane, Skupština Srbije raskinula je juče Memorandum o saradnji sa ovom organizacijom. Programski direktor CRTA Raša Nedeljkov izjavio je da postoji negativan trend dezavuisanja parlamenta, a da je Zakon o budžetu “bila samo kap u već punoj čaši”. Kako je kazao, svi akteri u Narodnoj skupštini doprinose atmosferi, ali je dodao da je najveća odgovornost na liderima parlamenta. Britanski ambasador u Beogradu Denis Kif naglasio je da njegova zemlja ceni saradnju sa Skupštinom Srbije, ali i istakao da je CRTA i dalje njen važan partner. “Visoko cenimo našu saradnju sa Skupštinom Srbije. Parlament je važan deo svake demokratije. Takođe, CRTA je za nas i dalje vrlo važan partner, pošto želimo civilno društvo koje doprinosi transparentnosti”, rekao je ambasador Velike Britanije, koja je među zemljama koje najviše ulažu u otvorenost parlamenta.