Predstavljanje izveštaja / Foto: FoNet/Medija centar

“Barometar slobode”: Vlast vrši pritisak na izveštavanje

Srbija se u istraživanju “Barometar slobode 2017”, prema ukupnom ostvarivanju političkih i ekonomskih prava, kao i prema vladavini prava, nalazi na 20. mestu od 30 posmatranih zemalja, a sloboda medija u većini posmatranih zemalja je u opadanju.

Od zemalja regiona, na listi se pre Srbije nalaze Hrvatska (na 14. mestu), Albanija (18), Crna Gora (19), dok se na 21. mestu nalazi Makedonija, a na 25. BiH, navodi se u izveštaju koji je juče predstavljen u Beogradu. U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju ističe se da su sloboda i nezavisnost medija i dalje u opadanju zbog ozbiljnih izazova s kojima se suočavaju mediji i novinari. Ocenjuje se da vlast vrši politički i ekonomski pritisak na izveštavanje, a česte su i neprijateljske izjave državnih zvaničnika prema kritičkim medijima, a posebno prema istraživačkim novinarima. Urednička politika uglavnom je vođena finansijama i često je prisutna autocenzura, a novinare okružuje osećaj straha od gubitka posla, ili okruženje u kojem su zastrašivanje, pretnje i nasilje prema novinarima u porastu, ističe se u izveštaju Fondacije “Fridrih Nojman”. Učesnik na predstavljanju izveštaja Dušan Gamser rekao je da su, kada je reč o vladavini prava, pomaci učenjeni po pitanju uključivanja žena u politički život, da je položaj migranata u Srbiji bio pristojan, ali je naglasio da su slobode medija i izražavanja ozbiljno pogoršane. Kazao je da su pogoršanja vidljiva i kada je reč o pravima privatnosti, da je u obrazovanju prisutan problem akademske čestitosti i lažnih diploma i da postoji nedostatak tranzicione pravde. “Prisutno je nepriznavanje odluka međunarodnih sudova, a ratni zločinci zauzimaju visoka mesta u društvu”, rekao je Gamser.

U izveštaju se navodi i da su, kao i u 2016. godini, sloboda i pravičnost izbora u Srbiji smanjene, a građani žive u okruženju neprestanog održavanja izbora. Kako se naglašava, kada je izabran za predsednika Srbije, Aleksandar Vučić premestio je neformalnu moć u zemlji sa premijerske na predsedničku poziciju, a pod njegovim uticajem nalaze se i izvršna i zakonodavna vlast, dok pravosuđe neretko donosi odluke u skladu sa stavom vlade. Inače, od svih 30 posmatranih zemalja, na prvom mestu je Holandija, a na poslednjem, 30. Rusija.