Tači, Mogerini i Vučić / Foto: FoNet/Newsroom

“Srbija u EU do 2025, sporazum Beograd-Priština do kraja 2019.”

Evropska komisija (EK) nacrtom strategije za proširenje EU predviđa da bi Srbija mogla da postane punopravna članica do 2025. godine, pošto do 2023. zatvori sva pregovaračka poglavlja i postigne sporazum o normalizaciji s Prištinom.

U nacrtu strategije za pristupanje Srbije i drugih balkanskih zemalja EU, koja bi trebalo da bude usvojena u februaru, navedeni su poslovi koji stoje i pred Srbijom i pred EU, kao i vremenski rokovi u kojima oni treba da budu obavljeni da bi članstvo bilo moguće do 2025, saznaje RTS. Navodi se i da je kraj 2019. godine rok za postizanje obavezujućeg sporazuma o normalizaciji između Beograda i Prištine, što je među ključnim uslovima za članstvo u Uniji. Takođe, u zaključku interne polugodišnje analize EK o akcionim planovima za poglavlja 23 i 24 napominje se da se Srbija i dalje suočava s krupnim izazovima kad je reč o slobodi medija i izražavanja i uspostavljanju valjanih uslova za pluralističku medijsku pozornicu. Navodi se da zakoni o medijima još treba da se u potpunosti sprovedu, a ističe i da “uvid u vlasništvo i finansiranje privatnih medija, državno finansiranje medija i zajedničko finansiranje medijskih sadržaja moraju da se prate efikasno, uključujući i na lokalnom nivou, i sprovode u skladu s postojećim zakonima”. EK upozorava da “izveštaji o napadima i zastrašivanju novinara i dalje izazivaju zabrinutost”, kao i da “od bitne važnosti ostaje i jačanje samoregulative, pospešivanje profesionalnih standarda i sprovođenje novinarskog etičkog kodeksa”. U delu izveštaja koji se odnosi na vladavinu prava konstatuje se da je u proteklih šest meseci Srbija, kako se ističe, ostvarila mali konkretan napredak u uspostavljanju sistema imenovanja sudija i tužilaca i jačanju uloge Visokog saveta sudstva  i Državnog veća tužilaca u nadzoru nad pravosuđem i tužilaštvom, a kasni se i sa brojnim aktivnostima za efikasniji sistem procesuiranja slučajeva. Na osnovu izveštaja EK o napretku u oblasti vladavine prava, članice EU odlučiće koliko će poglavlja Srbija otvoriti na međuvladinoj konferenciji koja bi trebalo da bude održana sledeće nedelje u Briselu.