Pavle Petrović / Foto: FoNet, Božidar Petrović

“Smanjen deficit, ali penzije ispod nivoa iz 2014. godine”

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović rekao je juče da je predloženi državni budžet Srbije za 2018. godinu izbalansiran i da je deficit mali, što je dobro, ali da dobro stanje u državnoj kasi nije iskorišćeno da se penzije vrate na nivo pre 2014. godine.

Na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava on je rekao da će mali planirani deficit omogućiti smanjenje javnog duga 2018. godine za dva procentna poena – sa 65 na 63 odsto BDP, ali i u tom slučaju dug i dalje ostaje visok i treba ga smanjivati. “Nizak deficit republičkog budžeta, kao i budžeta opšte države treba zadržati u dužem periodu”, rekao je Petrović i pohvalio to što su povećana sredstva za javne investicije, ali je zamerio što je najveći deo namenjen infrastrukturi, a ne zdravstvu, školstvu i zaštiti životne sredine. Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova dobiće najviše novca iz budžeta za 2018, ali se, kako je objasnio “ne vidi za koje namene, a to je neophodno znati, jer i vodovodi i kanalizacije su u lošem stanju”. Fiskalni savet ima primedbu i na to što nije ukinuta kontrola zapošljavanja u javnom sektoru i umesto toga analizirano gde ima viška, a gde manjka zaposlenih. Zarade u javnom sektoru su, kako je rekao, iznad ekonomske snage zemlje. “Izdaci za plate moraju da rastu sporije od rasta BDP, pa je neophodno smanjivati fond za plate, koji će i naredne godine biti isti kao i ove, i iznosiće 8,3 odsto budžeta”, ocenio je Petrović. On je rekao da povećanje plata u javnom sektoru za narednu godinu nije urađeno po uređenom sistemu, jer je neko dobio 10 odsto, neko pet, a neko ništa.

Podsetimo, Istinomer je izračunao da je od kraja oktobra 2014. do kraja avgusta 2017, po osnovu smanjenja penzija država od penzionera ukupno uzela oko 52,7 milijardi dinara, odnosno, oko 432,7 miliona evra. A kada se uračuna i nedobijeni novac po osnovu usklađivanja penzija – i od toga oduzme pomoć iz novembra 2016, dolazi se do konačne brojke od 74,58 milijardi dinara, odnosno 612,4 miliona evra.