Protest "Stojim uz Vranjske"/ Foto: FoNet, Aleksandar Barda

“Pad slobode izražavanja u Srbiji odraz nazadovanja demokratije”

Sloboda medija na globalnom nivou najniža je u proteklih 10 godina, cenzura na internetu je raširenija, a privatne komunikacije nadziru se više nego ikad, rezultat je istraživanja organizacije “Član 19” (“Article 19”), koje je pokazalo i da je Srbija među zemljama u kojima je sloboda medija zabeležila ozbiljan pad.

To je, kako se navodi, odraz ukupnog demokratskog pada u proteklih 10 godina. U odgovoru agenciji “Beta” i portalu “EurActiv” organizacija navodi da je Srbija posle Miloševićevog režima započela progresivne zakonodavne reforme koje se odnose na slobodu izražavanja i pristupa informacijama. “U tom smislu Srbija je usvojila veoma napredan Zakon o pristupu informacijama. Uprkos tim početim pozitivnim promenama, tokom protekle decenije mogli smo da vidimo da je Srbija jedna od evropskih zemalja koja je najčešće navođena kao zemlja u kojoj postoji zabrinjavajuće nazadovanje demokratije”, saopštila je organizacija “Član 19”. Zemlje su ocenjivane u pet kategorija – Civilni prostor (u kojem pojedinci realizuju svoja građanska prava), Mediji (medijski pluralizam i sloboda), Transparentnost (dostupnost informacija iz javnih i privatnih izvora), Digitalna sfera i Zaštita onih koji brane slobodu izražavanja i informisanja. U Srbiji je od 2006. zabeležen pad u svih pet indeksa, pri čemu je najveće nazadovanje primećeno u kategorijama Mediji i Zaštita. Analiza je obuhvatila 172 zemlje, a najveće nazadovanje u slobodi govora u proteklih 10 godina zabeleženo je u Turskoj, Brazilu, Bangladešu, Burundiju i Makedoniji.

Inače, organizacija “Član 19” sa sedištem u Londonu, osnovana je 1987, sa idejom da brani slobodu izražavanja i informisanja. Naziv potiče od Člana 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, u kome se ističe da “svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja”.